N-VA verheugd dat Kamer zich niet mengt in Vlaamse bevoegdheid

22 januari 2020, over deze onderwerpen: Democratie, Cultuur

Peter De Roover en Marius Meremans stellen het op prijs dat PS en MR zich onthielden bij de stemming van de motie rond segregerende verenigingen. “Het is goed dat PS en MR in zien dat het federale parlement zich niet moet uitspreken over Vlaamse bevoegdheden,” aldus De Roover en Meremans. “Daarnaast zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.”

In het Vlaams Parlement dienden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld in november een voorstel in om socio-culturele verenigingen 'die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken' niet langer te ondersteunen. De linkse oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA diepten echter een oude procedure op die bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van 'discriminatie om ideologische en filosofische redenen'. Het federaal parlement moest zich nu over de motie uitspreken en heeft deze verworpen.

Peter De Roover: “Het is opmerkelijk dat Ecolo-Groen en PVDA-PTB enkel Nederlandstalige parlementsleden naar de commissie stuurden, ik ben dan ook benieuwd naar het stemgedrag van hun Franstalige collega’s in de plenaire vergadering.”

Verouderde procedure
De zogenaamde ideologische alarmbel procedure staat in het huidige artikel 131 van de Belgische Grondwet. Het bepaalt dat de wet de regelen vaststelt ter voorkoming van elke discriminatie om ideologische en filosofische redenen. De oorspronkelijke plaats van het artikel na de staatshervorming van 1970 maakte duidelijk dat het artikel nauw verbonden is met de culturele autonomie van de gemeenschappen die toen opgericht werden. Bij deze cultuuroverdracht was het belangrijk om de minderheden in beide gebieden te beschermen tegen mogelijke discriminatie. Tijden zijn echter veranderd en zowel het politieke landschap als de samenleving zijn grondig veranderd sinds de eerste staatshervorming. Daarnaast hebben de Gemeenschappen en Gewesten staatshervorming na staatshervorming steeds meer bevoegdheden verkregen die zij autonoom uitoefenen. “Het is dan ook niet meer te rijmen dat het federaal parlement zich uitspreekt over de bevoegdheden van de deelstaten. Daarom zullen wij een wetsvoorstel indienen om de ideologische alarmbel af te schaffen,” zegt De Roover.

Procedure in de Senaat
“Hoewel met het verwerpen van de motie in de Kamer al een grote stap voorwaarts is gezet, is de procedure rond dit decreet nog niet afgelopen,” vult Vlaams Parlementslid Meremans aan. “Ook in de Senaat moet deze motie nog besproken worden. Ik hoop dat onze collega’s daar hetzelfde respect voor de democratie in de deelstaten zullen opbrengen.”