N-VA tevreden met beslissing inschrijvingsgeld

20 oktober 2014, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

De Vlaamse Regering hakte vrijdag de knoop door over de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs. N-VA-fractieleider Matthias Diependaele en onderwijsspecialisten Kris Van Dijck en Koen Daniëls steunen de – weliswaar moeilijke - beslissing: “Het bedrag van 890 euro blijft ruim onder de door ons vooropgestelde 1000 euro en bovendien is de wijziging gekoppeld aan sociale correcties.”

Deze beslissing past in een brede, moeilijke besparingsoefening waar deze Vlaamse Regering toe verplicht werd. Maar ze is zeer evenwichtig, meent N-VA-fractieleider Matthias Diependaele (N-VA). “Wij gaven eerder al te kennen dat we niet zouden aanvaarden dat het inschrijvingsgeld boven de 1000 euro per jaar zou stijgen. Naar die bekommernis is dus geluisterd.”

Kris Van Dijck (N-VA), één van de onderwijsspecialisten van de N-VA-fractie: “Met deze verhoging is er nog steeds een billijk evenwicht tussen wat de student betaalt voor zijn opleiding en wat de samenleving bijdraagt. Zeker als men vergelijkt met het buitenland.” Hij benadrukt ook de sociale correcties: “Voor beursstudenten is er geen verhoging: daar blijft het bedrag van 105 euro van toepassing. Voor bijna-beursstudenten stijgt het inschrijvingsgeld beperkt tot 470 euro. Maar daartegenover staat dan weer wel dat de voorwaarden voor een erkenning als bijna-beursstudent worden versoepeld. Kortom, dit zijn verre van draconische maatregelen.”

“Wat minstens even belangrijk is, is dat de regering-Bourgeois de ongewenste effecten van de flexibilisering van het hoger onderwijs wil aanpakken”, zegt Koen Daniëls. “Door de flexibilisering wordt de studieduur vaak verlengd en dat zorgt voor extra kosten voor de belastingbetaler én de ouders. Daarom zal een goed oriëntatiebeleid met niet-bindende toelatingsproeven ingevoerd worden.”

Vlaanderen heeft geen dure grondstoffen waar onze maakindustrie kan op steunen, maar moet het hebben van zijn grijze cellen. Diependaele: “Daarom zijn onderwijs en innovatie des te belangrijker. Deze Vlaamse Regering blijft investeren in onze grijze cellen en blijft iedereen alle kansen geven. Er zal geen 18-jarige minder instromen door deze aanpassing. En dat kan mijn fractie enkel toejuichen.”