N-VA tevreden met belastingverlaging in de registratierechten

23 december 2017, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Huren, Sociale woningen

Jos Lantmeeters, Vlaams volksvertegenwoordiger en Matthias Diependaele, fractieleider voor de N-VA, reageren positief op de wijziging van de kooprechten.

Lantmeeters: "Vooreerst realiseren we, met het nieuwe tarief van 7 procent, een belastingverlaging. Het nieuwe systeem houdt ook een verregaande vereenvoudiging in: er komt één tarief en dat betekent: meer duidelijkheid en eenduidigheid voor wie een huis of appartement wil kopen als gezinswoning. Een laag en duidelijk tarief maakt mensen ook mobieler: ze zullen gemakkelijker verhuizen, bijvoorbeeld om dichter bij het werk te gaan wonen. Dat zorgt op zijn beurt voor minder verplaatsingen en dus voor minder files. Het tarief van 7 preocent geldt trouwens ook voor een woning die geen gezinswoning is maar via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) verhuurd wordt. Dat is een belangrijke incentive voor de private huurmarkt, zeker voor personen die het misschien moeilijk hebben op die huurmarkt."

Matthias Diependaele van zijn kant benadrukt dat de nieuwe regeling een stuk rechtvaardiger is dan het bestaande stelsel: “Het hopeloos verouderde K.I. zal namelijk geen rol meer spelen bij de berekening van het tarief van de registratierechten." De verhoging van het zogenaamde abattement, het bedrag dat vrijgesteld is van registratierechten, is volgens de N-VA-fractieleider een bij uitstek sociale maatregel. ”Die verhoging komt immers ten goede aan mensen die een eerder bescheiden gezinswoning kopen." Diependaele wijst er ten slotte op dat de N-VA ook bekomen heeft dat 'meeneembaarheid' van de registratierechten behouden blijft. "Wie al registratierechten betaalde, steekt dat bedrag in zijn spreekwoordelijke rugzak. Bij een volgende aankoop wordt dat bedrag in mindering gebracht voor de verkooprechten. Dat dit systeem behouden blijft, is een kwestie van eerlijkheid en rechtszekerheid."