N-VA tevreden met akkoord over belangrijke hervormingsvoorstellen inzake justitie

24 januari 2019, over deze onderwerpen: Justitie

In het federaal parlement hebben de vier partijen van de voormalige Zweedse coalitie (N-VA, MR, Open Vld en CD&V) een akkoord bereikt over een reeks hervormingsvoorstellen op vlak van justitie.

Door de val van de regering-Michel dreigden een aantal noodzakelijke wetswijzigingen inzake justitie in het gedrang te komen. De parlementsleden van de voormalige meerderheid die deel uitmaken van de commissie Justitie willen echter niet bij de pakken blijven zitten. In navolging van het akkoord over de arbeidsdeal nemen ook zij hun verantwoordelijkheid. Ze kwamen overeen dat elk van de vier fracties een wetsvoorstel zal indienen om die noodzakelijke wetswijzigingen door te voeren.

Het wetsvoorstel dat de N-VA binnen dat akkoord indient, bundelt een hele reeks maatregelen op vlak van strafrecht. Ten eerste omvat het voorstel een wijziging van de zogenaamde wet Lejeune, waardoor recidivisten pas voorwaardelijk kunnen vrijkomen na twee derde van hun straf te hebben uitgezeten. Door een vernietiging door het Grondwettelijk Hof werd dit in praktijk mogelijk na amper een derde. “Wij vinden het niet kunnen dat zware misdadigers even snel in aanmerking komen voor de gunst van voorwaardelijke invrijheidstelling als iemand die voor een eerste maal veroordeeld wordt. Dit moet snel gerepareerd worden”, aldus Kamerlid Sophie De Wit. Dit wetsvoorstel zorgt daarvoor.

Het wetsvoorstel van de N-VA zorgt ook voor een verbetering van het huisverbod bij intrafamiliaal geweld. “Essentieel daarbij is dat het mogelijk moet worden de dader meteen gerechtelijk aan te houden indien hij het opgelegde huisverbod niet naleeft. Dat is nodig voor de veiligheid van de slachtoffers”, legt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh uit.

Een ander aspect betreft de procedure voor het Hof van Assisen. Sophie De Wit: “Assisen is duur, traag en niet meer van deze tijd. We zijn dan ook absoluut voorstander van de afschaffing ervan, maar beseffen dat de noodzakelijke meerderheid voor die afschaffing voorlopig niet haalbaar is. Daarom zorgen we met dit voorstel voor een snellere en eenvoudigere assisenprocedure.”

Ook de volgende maatregelen worden in het wetsvoorstel van de N-VA opgenomen: een oplossing voor de “una via-regeling” inzake fiscale misdrijven, het optrekken van de strafmaat voor een aantal terroristische misdrijven, de mogelijkheid om opsporingsmethoden zoals een telefoontap in te zetten in het onderzoek naar voortvluchtigen, enzovoort.

De Wit en Van Vaerenbergh zijn tevreden dat de oude Zweedse meerderheid erin slaagt belangrijke hervormingen van justitie binnen het parlement uit te voeren: “Ons wetsvoorstel is een bundel van noodzakelijke wetswijzigingen inzake strafrecht. Dit op de lange baan schuiven zou onverantwoord geweest zijn. Wij danken onze collega’s Raf Terwingen (CD&V), Carina Van Cauter (Open Vld) en Philippe Goffin (MR) voor de constructieve samenwerking.”