N-VA tegen gewestelijk stemrecht in Brussel voor niet-Belgen

26 maart 2019, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel

De N-VA is tegen de voorstellen van resolutie om niet-Belgen die in het Brussels gewest wonen stemrecht te geven bij de gewestelijke verkiezingen in Brussel. Dit geldt zowel voor wie afkomstig is uit Europese als uit niet-Europese landen. “Zich louter hier komen vestigen volstaat niet om volwaardig lid te worden van onze democratie. Dat vergt een geslaagde integratie via het aanleren van de taal, gewoonten, rechten en plichten, normen en waarden van dat land”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement. “Voor de N-VA is stemrecht op nationaal en gewestelijk niveau dan ook onlosmakelijk verbonden aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit als sluitstuk van een geslaagde Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering .”

Stemrecht voor niet-onderdanen voor de gewestelijke en nationale verkiezingen komt in de EU trouwens niet voor, behalve voor de regionale verkiezingen in Schotland, Wales, en Noord-Ierland (voor Unieburgers en Commonwealth-onderdanen) en voor de Ieren en Commonwealth-onderdanen in het VK voor alle verkiezingen (Prof Elke Cloots, UA).

“Gezien de internationale rol van Brussel en de belangrijke rol van de internationale gemeenschap, is de N-VA wel voorstander van meer dialoog en overleg met die Brusselse internationale gemeenschap. Dat overleg kan gebeuren via directe dialoog en overleg op gewestelijk vlak. Zo’n direct overleg zal trouwens veel effectiever zijn omdat het kan focussen op de specifieke aspecten van die internationale aanwezigheid”, besluit Johan Van den Driessche.