N-VA stuurt wetboek Goederenrecht bij

30 januari 2020, over deze onderwerpen: Justitie

Vandaag keurde de Kamer in plenaire vergadering een nieuw boek Goederenrecht goed. Ook de N-VA verleende haar steun aan dit gestructureerd, functioneel en modern wetboek dat voldoende flexibiliteit biedt aan de praktijk. De N-VA kon via amendementen nog een aantal mooie accenten leggen.

Hoewel veel praktijkjuristen klagen over het te snelle vernieuwingsritme van wetboeken onder minister Geens, was een vernieuwing van het Goederenrecht écht wel op zijn plaats. De N-VA heeft tijdens de parlementaire behandeling nog flink haar stempel kunnen drukken op het nieuwe wetboek.

Vooreerst werd een heel hoofdstuk uit het oorspronkelijke wetsvoorstel geschrapt. In dat hoofdstuk wou men een bewindsfiguur over goederen, de fiducie, in ons recht introduceren. Er was echter nog geen fiscaal kader uitgewerkt, en een minderheidsregering in lopende zaken is daarvoor niet bevoegd. Beter géén dan half werk…

Verder werd een verzelfstandigd eigendomsrecht voor nutsinfrastructuur uit de tekst gehaald. Die bepaling kon immers de deur openzetten naar het vermarkten of hypothekeren van onze kritieke openbare infrastructuur. Kamerlid Christoph D’Haese: “Voor N-VA moet kritieke openbare infrastructuur zoveel mogelijk onder binnenlandse controle blijven. Een zekere intrede van buitenlandse privéspelers kan daarbij zeker, maar de eigen overheid moet uiteindelijk steeds de touwtjes in handen kunnen blijven houden. Dat zijn wij verplicht aan onze aandeelhouders, namelijk de belastingbetalers.”

Tot slot zal de vrederechter voortaan exclusief bevoegd zijn voor geschillen rond burenhinder op basis van foutloze aansprakelijkheid. Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh had daarvoor eerder al een wetsvoorstel ingediend: “Tot op vandaag moet men zich wenden tot de rechtbank van eerste aanleg wanneer de schade bij dergelijke burenhinder méér dan 5000 euro bedraagt. Voor lagere bedragen is de vrederechter bevoegd. Dat zorgde in het verleden al vaak voor verwarring en dagvaardingen voor verkeerde rechtbanken. De vrederechter is echter al de natuurlijke rechter voor de meeste andere bestaande burenkwesties. Het is dus logisch die exclusief bevoegd te maken voor burenhinder op grond van foutloze aansprakelijkheid.”