N-VA steunt verdere beperking glyfosaat

De Europese Commissie wil de licentie van glyfosaat met tien jaar verlengen. Tegen deze beslissing tekende het Europees Parlement vandaag bezwaar aan. Europarlementslid Mark Demesmaeker steunt dit bezwaar volmondig: “Voor de N-VA staat de bescherming van volksgezondheid en milieu voorop. Ook in dit dossier. Ik begrijp niet dat de Europese Commissie in de huidige omstandigheden de licentie voor glyfosaat met 10 jaar wil verlengen. Het vraagstuk inzake glyfosaat blijft immers onbeslecht, de wetenschappelijke onzekerheid duurt voort. Daarbij komen nog de ‘Monsanto papers’, die voor heel wat ongerustheid bij de burger gezorgd hebben.”

Demesmaeker pleit voor extra onderzoek. “Het is een gemiste kans dat de Commissie niet gekozen heeft voor bijkomend onafhankelijk onderzoek dat niet enkel naar de actieve stof glyfosaat kijkt, maar een bredere analyse maakt van de mengsels waarin glyfosaat wordt gebruikt. Enkel op die manier kan de wetenschappelijke onzekerheid worden opgehelderd. De N-VA is en blijft voorstander van een evidence based beleid op basis van objectieve wetenschap.”

Het Parlement wil zowel het particulier als het professioneel gebruik van glyfosaat aan banden leggen. Voor de landbouwsector vraagt het Parlement een overgangsperiode van 5 jaar tot 2022.

Demesmaeker: “De N-VA steunt het Vlaams gebruiksverbod op glyfosaat voor particulieren voluit. Maar deze maatregel alleen is onvoldoende, omdat glyfosaat vooral in de landbouwsector wordt gebruikt. In Vlaanderen maakt het gebruik in de landbouw voor 90 procent deel uit van het totale glyfosaatgebruik. Het professionele gebruik van glyfosaat beperken tot die situaties waarvoor vandaag nog geen alternatieven voorhanden zijn, is evident. Een recent rapport van de Commissie toont overigens aan dat lidstaten nog steeds veel te weinig gebruikmaken van geïntegreerde plaagbestrijding. Op dat vlak is nog veel ruimte voor verbetering.”