N-VA steunt oproep Kom Op Tegen Kanker om Asbestfonds te hervormen

6 februari 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Asbest

Vandaag wordt Kom op Tegen Kanker gehoord in de parlementaire commissie Sociale Zaken naar aanleiding van een wetsvoorstel van Kamerlid Valerie Van Peel voor een betere werking van het Asbestfonds. De organisatie vraagt onder meer een vergoeding voor alle slachtoffers van asbest, een aanpassing van de verjaringstermijn, en het absoluut recht om ook een juridische procedure te starten.

“Ik ben verheugd dat Kom op Tegen Kanker, net als professor Jean-Jacques Cassiman vandaag in een opiniestuk in De Standaard, mijn wetsvoorstel voor 100 procent onderschrijven”, aldus Van Peel. “Hoog tijd dat asbestslachtoffers naast een vergoeding ook hun moreel recht mogen laten gelden. Daarvoor moeten de verjaringstermijnen aangepast en de mogelijkheid gecreëerd worden om naast het beroep op het fonds ook een procedure te kunnen starten tegen het bedrijf dat voor de besmetting heeft gezorgd.”

“De wetgeving rond het Asbestfonds - die er overigens pas kwam na vele jaren gelobby van de betrokken bedrijven - geeft de asbestslachtoffers op hun sterfbed niet meer dan een schijnkeuze”, verduidelijkt Van Peel. “Met het aanvaarden van een vergoeding uit dat fonds om de hoogoplopende medische kosten te kunnen betalen in de laatste maanden van hun leven, doen zij immers automatisch afstand van hun recht om het verantwoordelijke voormalige asbestbedrijf aan te klagen bij de rechtbank. Omdat hun tijd en energie schaars is - eens de symptomen er zijn, is het een kwestie van weken of maanden - kiest nagenoeg iedereen voor het Asbestfonds. Zeker voor omgevingsslachtoffers, die nooit in een werkrelatie hebben gezeten met het betrokken bedrijf, is dit compleet bij de haren getrokken.”

Het 'historisch compromis' over het Asbestfonds kwam in 2007 tot stand na uitvoerig overleg met de asbestnijverheid zelf. Het fonds wordt gespijsd door de overheid én alle werkgevers in dit land. En dus niet enkel door die bedrijven die vroeger wetens en willens met asbest zijn blijven werken. “De vervuiler betaalt, het is een mooi principe”, stelt Van Peel. “Maar voor onder andere Eternit was het tot nu toe een ver-van-hun-bedshow. Want wie betaalt er al al die jaren echt, behalve de talrijke slachtoffers die via een pact met de duivel hun rechten moeten afstaan voor een stuiver? Enkel de familie Jonckheere koos er tot nu toe voor om de vergoeding van het Asbestfonds aan hen te laten voorbijgaan zodat ze een gerechtelijke procedure konden aanspannen tegen Eternit. Met succes trouwens.”

Met Van Peels wetsvoorstel zullen slachtoffers en hun familie zelf kunnen beslissen of ze al dan niet een klacht indienen, ook al hebben ze een vergoeding gehad, zodat ze niet enkel financieel maar ook moreel hun zaak kunnen beslechten. “Het is aan de rechter om te bepalen of en wie verantwoordelijk is”, aldus Van Peel. “En ook de verjaringstermijn moeten we aanpassen, naar een termijn die pas begint te lopen vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld en vijf jaar later verstrijkt. Want vandaag is de juridische termijn van twintig jaar bij het opduiken van asbestgerelateerde ziektesymptomen vaak al lang verstreken.”

“Ik ben vastberaden om dit voorstel zo snel als mogelijk Wet te laten worden. Na de hoorzittingen kunnen we de bespreking ten gronde starten, ik reken op de steun van meerderheid en oppositie om dit dossier zo snel als mogelijk tot een goed einde te laten komen”, besluit Van Peel.