N-VA steunt nieuwe poging van minister Bacquelaine om verblijfsvoorwaarde te koppelen aan IGO

31 januari 2019, over deze onderwerpen: Armoede, Pensioenen, Uitkeringen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor ouderen (65+) die geen of een laag pensioen hebben. In de praktijk zijn dat vaak vrouwen die even gewerkt hebben, maar daarna thuis bleven voor de kinderen. De IGO trekt hun pensioen dan op tot een leefbaar bedrag. Deze uitkering is in ons land hoger dan in andere landen, en werd door de Zweedse coalitie verhoogd met 11 procent om armoede bij ouderen tegen te gaan.

Op vraag van N-VA en MR diende minister Bacquelaine in 2017 een wetsontwerp in dat een verblijfsvoorwaarde van 10 jaar waarvan 5 jaar ononderbroken koppelde aan het ontvangen van zo een IGO. Wie op die manier niet langer in aanmerking kwam voor een IGO had nog steeds recht op een leefloon.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de verblijfsvereiste leidt tot een aanzienlijke vermindering van de sociale bescherming, die niet gerechtvaardigd wordt door het algemeen belang. Minister Bacquelaine liet hierop weten dat hij een nieuw wetsontwerp zal indienen dat rekening houdt met de kritiek van het hof.

De N-VA verwelkomt het voornemen van de minister om de maatregel opnieuw in te voeren. “De N-VA-Kamerfractie heeft zelf ook een wetsvoorstel opgesteld dat tegemoet komt aan de kritieken van het Grondwettelijk Hof”, zegt Jan Spooren, pensioenspecialist van de N-VA. “Deze maatregel past perfect in onze visie op de sociale bescherming, waarbij we rechten koppelen aan een duurzame band met het grondgebied. We kijken hiervoor naar de verblijfsvoorwaarde die ook gehanteerd wordt in Nederland en de Scandinavische landen. Het koppelen van een verblijfsduur aan sociale bijstand is een uitstekende manier om welvaartstoerisme en sociale fraude tegen te gaan.”

De N-VA-fractie is dan ook bereid om samen met de minister vanuit het parlement aan een oplossing te werken.