N-VA steunt Europese strijd tegen plastic afval

17 januari 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Leefmilieu, Afval

De Europese Commissie wil met haar Strategie voor kunststoffen het roer op het vlak van plastics omgooien. Europarlementslid Mark Demesmaeker, die voor de ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR -fractie de kringloopeconomie opvolgt, vindt dit een terechte keuze: “In de EU wordt jaarlijks 25,8 miljoen ton plastic afval gegenereerd. Slechts 30 procent van dit afval wordt selectief ingezameld voor recyclage. De resultaten zijn desastreus: tonnen plastic komen in ons milieu terecht of zwerven rond in zee. Hoog tijd voor een circulaire kunststofeconomie die inzet op minder plastic afval.”

Demesmaeker schaart zich achter de plannen van de Commissie: “De voorstellen van de Commissie vormen een belangrijke stap vooruit voor onze kringloopeconomie, waarin meer en beter recycleren van plastic een noodzakelijke schakel is. Ik vind het positief dat de Commissie hier ambitie toont: tegen 2030 moet alle plastic in de EU recycleerbaar of herbruikbaar zijn. Europa moet het recente Chinese importverbod op plastic afval resoluut aangrijpen om te innoveren én te investeren in meer recyclagecapaciteit. De Commissie maakt alvast 100 miljoen euro vrij voor innovatie in beter recycleerbaar plastic en betere recyclageprocessen. Dat is goed voor het milieu, gezondheid én voor de economie. Cijfers van de Commissie tonen bijvoorbeeld aan dat 1 miljoen ton plastic recycleren dezelfde CO2-vermindering oplevert als 1 miljoen auto’s van de weg halen.”

Maar meer en beter recycleren alleen, is onvoldoende, benadrukt Demesmaeker: “Indien we daadwerkelijk kringlopen willen sluiten, moeten we ook inzetten op het voorkomen van afval. Een doordacht productontwerp en nieuwe bedrijfsmodellen zijn hierbij essentieel. Het overwegen van minimumeisen voor het vrijkomen van microvezels van textiel is bijvoorbeeld een interessante piste. Hiernaast is het een goede zaak dat de Commissie het afval afkomstig van plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik wil verminderen. Van alle voorwerpen die op Europese stranden worden gevonden, zijn de helft immers producten die we slechts één keer gebruiken. De N-VA wil hier echter geen fiscale EU-maatregelen aan koppelen, die eigen inkomsten voor het Europese budget zouden opleveren.”

Ten slotte roept Demesmaeker de Commissie op om oog te hebben voor maatwerk dat rekening houdt met de vele verschillende toepassingen van plastic: “Ze mag haar acties niet beperken tot consumentenverpakkingen, ook in de B2B-markt is er ruimte voor innovatie.”