N-VA steunt Europese onderzoekscommissie naar dierentransport

2 juli 2020, over deze onderwerpen: Europees beleid, Dierenwelzijn

Het Europees Parlement zet het licht op groen voor een onderzoekscommissie over het transport van dieren.

Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt steunde de vraag naar een onderzoekscommissie: “Jaarlijks worden miljoenen dieren over lange afstanden vervoerd tussen EU-lidstaten en naar landen buiten de EU. Dat gebeurt helaas niet altijd volgens de normen voor dierenwelzijn. Sinds 2005 bestaat er wetgeving (verordening 1/2005) om het welzijn van dieren tijdens transport te garanderen, maar de problemen met de uitvoering en handhaving zowel binnen als buiten de EU zijn schrijnend en onaanvaardbaar. De N-VA hoopt dat het werk van de onderzoekscommissie de Commissie over de streep kan trekken om de wetgeving te herzien. Die ambitie staat overigens ook in het Vlaams regeerakkoord.”

Overvolle voertuigen, onvoldoende onderbreking voor rust, voer en water, ontoereikende ventilatie, vervoer bij extreme hitte ... het komt neer op dierenmishandeling, en het komt al te vaak voor. In februari 2019 nam het Europees Parlement al een resolutie aan met een reeks van concrete aanbevelingen om de bestaande regels te verbeteren. Ook toen vroeg een groep parlementsleden om een onderzoekscommissie, maar de conferentie van voorzitters ging hier niet op in. Bij de tweede poging lukt het wel.

Ook Vlaams Parlementslid Sofie Joosen reageert positief: “Vlaanderen is hier al lang vragende partij voor. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kreeg een stevig mandaat van het Vlaams Parlement om hierover bij Europa op tafel te kloppen. Zeker bij de Noord- en West-Europese lidstaten is er een breed draagvlak om hier snel stappen in te zetten. Wij houden vanuit Vlaanderen dus druk op de ketel om een einde te maken aan dit dierenleed.”