N-VA sterk vertegenwoordigd in Coronacommissie federaal parlement

2 juli 2020, over deze onderwerpen: Coronacrisis

Vandaag vond in de Kamer de eerste zitting plaats van de bijzondere commissie die de aanpak van de COVID-19-epidemie door België moet onderzoeken. De opdracht van deze commissie is zeer ruim: de voorbereiding op en de aanpak van een grootschalige gezondheidscrisis, de informatie waarover België beschikte vanaf de uitbraak in december in China, het beheer van de strategische voorraden van medisch materiaal en geneesmiddelen, de coördinatie en uitvoering van maatregelen om de epidemie te bestrijden, de begeleiding en ondersteuning van de ziekenhuizen, de besluitvorming rond de lockdown, de rol van het Crisiscentrum, de niet-medische aspecten van de crisis en aanbevelingen voor de toekomst.

Met Kamerleden Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yngvild Ingels in deze commissie, zal de N-VA fractie stevig vertegenwoordigd zijn. Zij zullen ongetwijfeld elk met hun uitgebreide kennis en ervaring respectievelijk in: medicatie en medische materialen, medische planning en contacttracing, noodplanning en crisisbeheer een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoek naar de coronacrisis.

Kathleen Depoorter: “Al in maart schreef ik een blunderboek voor de minister van volksgezondheid, die werd enkel dikker naarmate de crisis vorderde. Het gaat om de patiënten, hun familie en alle zorgverstrekkers die in deze crisis ongewild geleid werden door politici en experten die totaal onvoorbereid leken. De commissie moet en zal op zoek gaan naar antwoorden op de vraag wie verantwoordelijk was voor de chaos en hoe we ervoor zorgen dat we een volgende keer voorbereid zijn.”

Frieda Gijbels: "Ik wil weten waarom er geen plan van aanpak klaar lag voor deze gezondheidscrisis. Dat lijkt me toch een essentieel onderdeel van een verantwoord gezondheidsbeleid. Dergelijk plan zou overigens regelmatig gecheckt en geüpdatet moeten worden. Dat zou een hoop tijd bespaard hebben, tijd die nu verknoeid is met het zoeken naar leiding en houvast. Tijd die cruciaal was en die had moeten gaan naar acties op het terrein. Dat lijkt me toch de verpletterende verantwoordelijkheid van de minister van volksgezondheid ..."

Yngvild Ingels: “Ik wil mij in de bijzondere commissie toeleggen op het onderzoek naar de structuren van het crisisbeheer, de besluitvorming inzake dringende maatregelen en de crisiscommunicatie aan de bevolking. Er zijn heel wat lessen te leren en we moeten ons voorbereiden op een eventuele tweede golf.”