N-VA stelt aanbevelingen voor in Europese antiterreurcommissie

5 juli 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Veiligheid

Europarlementslid Helga Stevens stelt vandaag als co-rapporteur in de bijzondere parlementaire Commissie Terrorisme (TERR) concrete aanbevelingen voor ter versterking van het Europese antiterreurbeleid. De tijdelijke commissie werd een jaar geleden in het leven geroepen en komt nu naar buiten met de resultaten. De andere politieke fracties krijgen tot september om de visietekst van Stevens te amenderen.

Het ontwerprapport kwam tot stand na intensief onderzoek en contacten met politie- en inlichtingendiensten over gans Europa. Het Europees Parlement zet in deze tekst zijn visie uiteen over een strenger veiligheidsbeleid en de aanpak van terreur op Europees niveau.

Volgens Stevens, die mee de pen vasthield, is het rapport een cruciale stap vooruit om tot een coherent en doeltreffend veiligheidsbeleid te komen. “Er is al veel gebeurd, maar wij konden nog lacunes identificeren. Dit rapport moet een aanzet zijn om de strijd tegen terreur verder op te drijven. Ik hoop op de steun van alle fracties zodat de aanbevelingen snel kunnen leiden tot concrete wetsvoorstellen en praktische maatregelen.”

De voorstellen die worden aangereikt zijn van toepassing op tal van domeinen, instellingen en beleidsniveaus. Er is bijvoorbeeld nood aan een Europese watchlist, zodat lidstaten informatie over nationaal gesignaleerde haatpredikers kunnen delen. Er is ook sprake van criteria om de efficiëntie van deradicaliseringsprogramma’s te meten. Verder is het noodzakelijk dat Europa organisaties met dubieuze financieringsbronnen kan opdoeken.

Helga Stevens wijst ook op het belang van het decrypteren van ‘versleutelde’ berichten in het kader van een gerechtelijk onderzoek. “Veel lidstaten ondervinden moeilijkheden bij de toegang tot informatie die uitgewisseld wordt via communicatiekanalen zoals WhatsApp en Messenger. In ons rapport heb ik het over een Europese ‘decryption hub’, een expertisecentrum binnen Europol dat dergelijke berichten kan ‘kraken’ zodat cruciale informatie beschikbaar wordt.”

Verder is er ook aandacht voor het gerechtelijke luik. En de kritiek is niet min. “Een coherente aanpak van terreur betekent ook dat justitie haar werk moet doen. Nu komen criminelen er dikwijls vanaf met lichte straffen of soms zelfs helemaal geen! Aan dat gevoel van straffeloosheid moet een eind komen, anders is het dweilen met de kraan open. Een laks beleid creëert beroepscriminelen die soms uitgroeien tot volleerde terroristen en dat moet stoppen”, stelt Stevens.

Helga Stevens is co-rapporteur, samen met de Duitse Monika Hohlmeier (CSU). De teksten zullen aangepast worden op basis van de amendementen en na de zomer spreekt het voltallige Europese Parlement zich erover uit.