N-VA sluit zich aan bij “Europese Conservatieven en Hervormers”

18 juni 2014, over deze onderwerpen: Europees Parlement, Verkiezingen 2014, N-VA

Woensdagavond besliste de N-VA-partijraad  om zich in het Europees Parlement aan te sluiten bij de ‘Europese Conservatieven en Hervormers’ ( ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR ). “We hebben gekozen voor de fractie waar we de grootst mogelijke autonomie krijgen om onze standpunten en stemgedrag vrij te bepalen”, zegt Europees lijsttrekker Johan Van Overtveldt. 

“We hebben onderhandelingen gevoerd met verschillende fracties, en geen enkele sluit voor 100 procent aan bij ons gedachtegoed. Maar je moet aansluiten bij een fractie voor spreektijd in het parlement en voor lidmaatschap van commissies. Zonder een fractie kan je geen constructief politiek werk leveren in het Europees Parlement. We hebben dus onderzocht bij welke fractie ons project het beste kan gerealiseerd worden”, aldus Van Overtveldt.  En volgens de partijraad van de N-VA kan dat het best bij de ECR.

Volgens Van Overtveldt werd op de partijraad een open en sereen debat gevoerd, waarin alle voor- en nadelen werden afgewogen. “Het voluntaristische eurofederalisme van Guy Verhofstadt in de ALDE is en blijft moeilijk verteerbaar. Bovendien is het aanbod van Verhofstadt te vrijblijvend en ongeloofwaardig. Aan de ene groep regionalisten belooft hij in een formeel schrijven meer aandacht voor regionalisme en autonomiestreven. Maar aan de andere groep unionisten belooft hij in een even formeel engagement dat voor ALDE niets kan veranderen aan de territoriale indeling van de lidstaten”, verduidelijkt Van Overtveldt. 

“De N-VA is een eurorealistische partij. We wijzen het idee van een Europese superstaat af, maar willen evenmin weten van compleet negativisme. Wij staan positief-kritisch tegenover de Europese Unie. In dat opzicht zitten wij op dezelfde golflengte als de belangrijkste groepen binnen de ECR”, zegt Van Overtveldt. “Maar ook op sociaaleconomisch vlak verstaan we elkaar.”

Dat er ook tegenstellingen bestaan tussen de N-VA en sommige leden van de ECR-fractie, ontkent Van Overtveldt niet:  “Binnen de ECR krijgen wij de grootst mogelijke autonomie. Wij hebben de volledige vrijheid om onze standpunten en ons stemgedrag te bepalen. Net zoals de andere leden van de fractie. Het zou hypocriet zijn anderen de rechten te ontzeggen waar we zelf van genieten. Maar als bepaalde partijen binnen de fractie standpunten innemen waar wij ons hoegenaamd niet in kunnen vinden, dan zullen wij ons daar ook ondubbelzinnig van distantiëren.” 

“Wij gaan in Europa onverkort het N-VA-programma in zijn totaliteit verdedigen. Europees regionalisme, opkomen voor burgerlijke vrijheden en mensenrechten, een monetaire unie met meer begrotingsdiscipline, de uitbouw van de bankenunie, de verdieping van de interne markt, minder maar betere Europese wetten, ... dat blijven de kernpunten van ons Europees handelen en daar verandert niets aan met deze fractiekeuze”, besluit Van Overtveldt.