N-VA schenkt 37.000 euro aan Bednet vzw

23 december 2015, over deze onderwerpen: N-VA

Vandaag overhandigden volksvertegenwoordigers Lorin Parys, Koen Daniëls, Björn Anseeuw, Kathleen Krekels en Lies Jans, de provinciale trekkers van de N-VA-actie voor Music for Life, samen met Vlaams minister Ben Weyts, een cheque van in totaal 37.000 euro aan Siska Schoeters in De Schorre in Boom. De parlementsleden kozen ‘School is Cool’ met ‘New Kids in Town’ als verzoeknummer.

De lokale N-VA-afdelingen zamelden via allerlei acties geld in voor Bednet vzw. Bednet biedt synchroon internetonderwijs aan voor langdurig of chronisch zieke kinderen. Zo kunnen kinderen die niet naar school kunnen gaan, toch onderwijs volgen op afstand, via de computer, rechtstreeks én in interactie met hun klas. Voor 26 euro kan een langdurig ziek kind één schooldag live meevolgen via de computer. De N-VA overtrof haar doel om het bedrag van 1400 schooldagen bijeen te zamelen. Met het ingezamelde bedrag van 37.000 euro kunnen 1423 schooldagen gefinancierd worden.

De lokale afdelingen konden voor hun acties rekenen op de steun van een parlementslid uit de streek. Voor Vlaams-Brabant was dit Lorin Parys. Koen Daniëls steunde de Oost-Vlaamse afdelingen, West-Vlaanderen kon rekenen op de hulp van Björn Anseeuw. De provincie Antwerpen werd getrokken door Kathleen Krekels en Limburg kreeg de enthousiaste medewerking van Lies Jans.

Alles samen leverde dit een totaalbedrag van 37.000 euro op. Daarmee draagt de N-VA haar steentje bij om langdurig zieke kinderen hun lessen vanop afstand live mee te laten volgen.