N-VA positief over wetsontwerp op ontwikkelingssamenwerking

31 augustus 2018, over deze onderwerpen: Ontwikkelingssamenwerking

In de afgelopen vier jaar timmerde de meerderheid aan een nieuw beleid rond internationale samenwerking dat voldoet aan alle hedendaagse uitdagingen. Met een nieuw wetsontwerp legt de ministerraad vandaag het sluitstuk op deze grondige herziening van ontwikkelingssamenwerking. Kamerlid Rita Bellens is alvast tevreden: “Er was nood aan een wettekst die de verschillende hervormingen van de regering samenvatte, vanuit de N-VA hebben we dan ook stevig onze stempel gedrukt op het ontwerp van minister De Croo.”

Zo verwijst parlementslid Bellens, naar de bepalingen over migratie, de inzet van de private sector en de uitwerking van een transparant integriteitsbeleid, die hun weg vonden in het ontwerp. Bellens: “Voor het eerst geeft een Belgische wet het belangrijke signaal dat ontwikkeling en migratie niet los van elkaar staan. Door dit expliciet zo te benoemen krijgt ontwikkelingssamenwerking de plicht om bij te dragen in de aanpak van en een beter beheer van de migratieproblematiek. Ontwikkelingsbeleid als hefboom om illegale migratie te helpen voorkomen.”

Belangrijk voor de N-VA is dat in het nieuwe ontwerp ontwikkeling niet los wordt gezien van economische groei. “Het is de privésector die voor die groei zorgt, niet meer dan normaal dan dat ontwikkelingssamenwerking zoekt naar synergiën. De verbreding van de actoren binnen ontwikkelingssamenwerking naar de privésector is een bijsturing van betekenis”, aldus Bellens.

Tot slot is volksvertegenwoordigster Bellens tevreden dat haar pleidooi voor een stevig integriteitsbeleid op weerklank kan rekenen. “De laatste tijd kwam ontwikkelingssamenwerking vaak negatief in beeld vanwege misbruikschandalen, onder meer bij Oxfam. In de Kamer legde ik daarom een resolutie neer, die vraagt om een ethische code voor alle spelers binnen ontwikkelingssamenwerking. Blijkbaar heeft de minister mijn signaal opgepikt en vraagt hij dat de actoren een duidelijk integriteitsbeleid hanteren: een stap in de goede richting.”

“Het is belangrijk dat de hele wet goed in elkaar zit en op de lange termijn kan dienen als basis voor een doordachte en efficiënte ontwikkelingssamenwerking. Maar mijn eerste indruk is zeker niet negatief, vanuit de Kamer zullen we dit ontwerp met de grootste aandacht lezen”, besluit Bellens.