N-VA pleit samen met Europese brandweerlui voor effectievere testen brandveiligheid bouwmaterialen

6 september 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Veiligheid

Brandweerlui uit heel Europa voeren deze middag vanaf 12 uur actie aan het Europees Parlement in Brussel. Na de brand in de Londense Grenfelltoren in juni van dit jaar eisen ze dat de Europese Unie meer aandacht besteedt aan brandveiligheid. Jaarlijks kosten branden aan 4.000 Europeanen (*) het leven.

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) steunt alvast hun vraag om de brandveiligheid van bouwmaterialen effectiever te testen: “De panelen die aan de buitenzijde van de Grenfelltoren gebruikt werden, zouden de bluswerken bemoeilijkt hebben. Hoewel er al Europese regels bestaan over de normen waaraan bouwmaterialen moeten voldoen, is er nood aan betere testprocedures. Net zoals de uitstoot van wagens binnenkort in een realistisch kader getest moet worden, moet dit ook voor de brandveiligheid van bouwmaterialen gebeuren. Dat betekent testen op grotere schaal en in omstandigheden waar de bouwmaterialen ook effectief gebruikt zullen worden.”

Van Bossuyt plaatste als voorzitter van de commissie Interne markt en consumentenbescherming dit thema nog voor het zomerreces op de parlementaire agenda. Ze benadrukt dat brandveiligheid hoofdzakelijk een bevoegdheid is van de lidstaten, maar dat de EU wel degelijk kan bijdragen tot meer brandveiligheid: “Er is nood aan meer overleg tussen de lidstaten over brandveiligheid, zoals er bijvoorbeeld gebeurt rond verkeersveiligheid. De lidstaten die voorop lopen op het vlak van brandveiligheid kunnen op een dergelijk overlegplatform aan andere lidstaten goede praktijken meegeven. Momenteel is er gek genoeg geen overleg. Daarom verschillen evacuatieprocedures, symbolen voor evacuatie en andere levensreddende procedures van lidstaat tot lidstaat. Ik pleit niet voor een harmonisering, maar ik ben er wel van overtuigd dat de verschillende lidstaten van elkaar kunnen leren.”

Jaarlijks zijn er op z’n minst 5.000 brandincidenten in Europa. De jaarlijkse kosten lopen op tot 126 miljard euro, wat voor duurdere brandverzekeringen zorgt: “Brandveiligheid raakt iedereen”, zegt Van Bossuyt. “Elk jaar belanden ongeveer 70.000 Europeanen in het ziekenhuis met brandwonden. Als beleidsmakers is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit aantal drastisch naar beneden kan en dat we drama’s zoals in de Grenfelltoren in de toekomst vermijden. Volgende week woensdag stelt de Europese Commissie haar plannen voor om de gebouwen in Europa brandveiliger te maken. Ik ben alvast van plan om de bezorgdheden die ik vandaag hoor, over te maken aan de Commissie. Europa heeft uiteraard niet alle oplossingen in handen, maar de EU moet bijdragen met de middelen waarover het beschikt.”

(*) cijfers afkomstig van de Europese koepel voor brandveiligheid: https://firesafeeurope.eu/