N-VA-parlementsleden van der Vloet en Verheyen vragen extra aandacht voor doven en slechthorenden

3 maart 2020, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Veiligheid

Op 3 maart is het World Hearing Day. De dag waarop er extra aandacht besteed wordt aan personen met een auditieve stoornis. Vlaams volksvertegenwoordigers Tine van der Vloet en Katja Verheyen denken dan vooral aan het risico van woningbranden voor doven en slechthorenden: “Klassieke rookmelders volstaan dan niet. Daarom voorziet Vlaanderen tegemoetkomingen voor speciale en vaak duurdere rookmelders. Maar die zijn nauwelijks gekend. Daarom vragen we meer promotie en sensibilisering.” Ze zijn verheugd dat de ministers Diependaele en Beke ingaan op hun suggestie.

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Vooral als de brand ’s nachts uitbreekt, is het risico om niet wakker te worden groot. Rookmelders zijn een eenvoudige bescherming tegen de gevaren van brand. Maar voor doven en slechthorenden heeft een klassieke rookmelder weinig nut heeft. Daarom voorziet de Vlaamse overheid voor erkende doven en slechthorenden een tegemoetkoming voor speciale en vaak duurdere rookmelders die met felle lichtflitsen en trilplaten werken. Het maximale aantal dat aangevraagd kan worden is sinds kort zelfs opgetrokken van twee naar vijf speciale rookmelders.

Naar aanleiding van World Hearing Day vragen N-VA-Vlaams parlementsleden Tine van der Vloet en Katja Verheyen daarom ook extra aandacht voor de veiligheid van personen met een auditieve beperking: “Het feit dat de tegemoetkomingen voor speciale rookmelders voor erkende doven en slechthorenden weinig gekend zijn, maar wel cruciaal zijn voor hun veiligheid, moet een duidelijk signaal zijn om de bestaande regeling nog eens breed kenbaar te maken. Tegelijk vragen we extra aandacht voor doven en slechthorenden die niet door het VAPH erkend zijn en daardoor uit de boot vallen.”

Inhaalbeweging nodig
Verheyen en van der Vloet stelden parlementaire vragen aan ministers Beke en Diependaele, respectievelijk bevoegd voor Welzijn en Wonen over de bestaande rookmelderregeling voor personen met een auditieve beperking. Momenteel zijn er 9.327 dove en slechthorende personen geregistreerd bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Toch zijn er, ondanks de rookmeldersverplichting die op 1 januari 2020 in werking is getreden, sinds begin dit jaar slechts 52 aanvragen voor de speciale rookmelders bij het VAPH binnengekomen. “Dat is uiteraard een stap in de goede richting, maar er is duidelijk nog een inhaalbeweging nodig. Daarom dring ik er bij de minister van Welzijn op aan deze tegemoetkoming meer kenbaar te maken bij de rechthebbenden”, aldus Tine van der Vloet. “Ik denk dan concreet aan een sterke informatiecampagne vanuit het VAPH.”

Niet-erkende doven en slechthorenden
Bovenstaande regeling geldt echter enkel voor dove of slechthorende personen die als dusdanig erkend zijn bij het VAPH. Niet alle personen die doof of slechthorend zijn, zijn namelijk erkend als persoon met een beperking. “Als je na je 65ste slechthorend wordt of doof, kan je niet meer erkend worden door het VAPH. Deze mensen komen dan ook niet in aanmerking voor de tegemoetkomingen vanuit het VAPH en moeten de duurdere rookmelders volledig uit eigen zak bekostigen. Hier pleit ik ook voor een oplossing”, aldus collega Katja Verheyen. Minister van Wonen Diependaele ging in op de oproep van beide parlementsleden en verklaarde dat hij in de loop van 2020 met de verschillende stakeholders zal bekijken hoe er een extra inspanning kan gedaan worden om ook voor niet-erkende doven en slechthorenden een regeling te voorzien. Een engagement dat Verheyen en van der Vloet uiteraard toejuichen.