N-VA overtuigt met plasticrapport

10 juli 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Klimaat, Afval, Innovatie

De Milieucommissie van het Europees Parlement keurde vandaag met een overweldigende meerderheid het plasticrapport van Europarlementslid Mark Demesmaeker goed. In het rapport doet hij aanbevelingen voor een kordate aanpak van plasticafval. In september wordt de tekst ter stemming voorgelegd aan het voltallige Europees Parlement.

Volgens Demesmaeker is de manier waarop plastic vandaag wordt geproduceerd en gebruikt onhoudbaar. Het wordt ontwikkeld voor de eeuwigheid en resulteert te vaak in producten voor eenmalig gebruik. Bovendien springen we er bijzonder onverstandig en slordig mee om. “Van de bijna 26 miljoen ton plastic afval die jaarlijks in de EU wordt geproduceerd, wordt amper 30 procent ingezameld voor recyclage. Dit heeft een desastreuze impact op milieu, klimaat en economie. Onze zeeën en oceanen veranderen in een plastic soep. We recycleren veel te weinig waardoor we enorme kansen laten liggen voor een verminderde CO2-uitstoot. Euro’s lekken letterlijk weg uit onze economie doordat waarde niet in de keten wordt behouden. Het roer moet om!”

Het recente Chinese verbod op de import van plastic afval beschouwt Demesmaeker als een opportuniteit: “Het momentum is daar voor een circulaire kunststoffeneconomie. Jarenlang hebben we in Europa ons plasticafvalprobleem gemakshalve uitbesteed. Dé uitdaging bestaat erin op een slimme en duurzame manier met plastic om te gaan zodat we de nefaste gevolgen kunnen stoppen en de waarde in de keten kunnen behouden.”

Beter en meer recycleren is dus een noodzaak. Concreet pleit Demesmaeker voor de prioritaire uitvoering van de nieuwe afvalwetgeving. Bovendien moeten alle plastic verpakkingen ten laatste tegen 2030 kosteneffectief recycleerbaar of herbruikbaar zijn.

Verder verdedigt Demesmaeker de creatie van een echte interne markt voor gerecycleerd plastic. Vandaag is het aandeel van gerecycleerd plastic naar schatting slechts 6 procent. Om dit te doen stijgen, moet het vertrouwen in deze markt omhoog door kwaliteitsstandaarden.

Daarnaast wijst Demesmaeker op het belang van preventie, want recyclage alleen is onvoldoende. Het voorkomen van plastic afval blijft cruciaal. We hebben nood aan slimme maatregelen inzake wegwerpplastic, een verbod of beperking op microplastics en een doordacht gebruik van bio-plastics.

Demesmaeker vindt ook dat Europa innovatie moet blijven stimuleren en verder moet investeren in Europese recyclagecapaciteit. Bijna dagelijks leidt innovatie tot nieuwe oplossingen.

Tenslotte hamert hij op de gedeelde verantwoordelijkheid voor de omschakeling naar circulaire productie- en consumptiemodellen: “Om het tij te keren moeten we publieke bezorgdheid omzetten in verantwoordelijkheid van alle spelers!”