N-VA: “Ontsnappen uit de gevangenis moet strafbaar zijn”

20 december 2019, over deze onderwerpen: Gevangenissen

Gisteren zijn in de gevangenis van Turnhout 5 gevaarlijke gedetineerden ontsnapt. Blijkbaar zijn ze er in geslaagd om na de avondwandeling gewoon over de muur te klauteren. Kamerlid Sophie De Wit vraagt een grondig onderzoek naar dit incident en schuift de strafbaarstelling van het ontsnappen uit de gevangenis opnieuw naar voor. “Dit incident moet grondig onderzocht worden. Het kan écht niet dat gevaarlijke criminelen zomaar over de muur van een gevangenis klimmen in het midden van een stad”, zegt Kamerlid Sophie De Wit. Blijkbaar is er sprake van een ‘dode hoek’ in de gevangenis van Turnhout. “Als dit klopt dan is er een majeur veiligheidsprobleem, ik wil hier het fijne van weten”, vervolgt De Wit.

In de Kamercommissie Justitie wordt het voorstel van nieuw strafwetboek besproken, in dat voorstel wordt het ontsnappen uit de gevangenis strafbaar gesteld. De werkzaamheden zullen echter nog weken en maanden duren. “We zijn al langer vragende partij om het ontsnappen uit de gevangenis strafbaar te stellen. Ik doe een omroep aan de commissie Justitie om dit voorstel af te zonderen van de bespreking van de hervorming van het strafwetboek”, zegt Sophie De Wit. De teksten zijn klaar en kunnen snel gestemd worden.

Dit is uiteraard geen zaligmakende oplossing, maar ik denk dat we als maatschappij wel moeten kunnen zeggen dat ontsnappingen niet getolereerd worden. Nu zijn er absoluut geen gevolgen als je probeert uit de gevangenis te ontsnappen, tenzij daarbij nieuwe strafbare feiten worden gepleegd zoals het toebrengen van slagen en verwondingen.