N-VA onthoudt zich bij stemming Commissie Von der Leyen

27 november 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid

De N-VA-fractie in het Europees Parlement heeft zich bij de stemming over de nieuwe Europese Commissie onthouden. “In de beleidsverklaring van de Commissie Von der Leyen staan positieve elementen zoals Onderzoek en Ontwikkeling, versterking van de controles aan de buitengrenzen, een sterkere rol voor de Unie in de wereld, ... Maar er staan ook te veel klemtonen in die de verkeerde kant uitgaan”, zegt EU-fractieleider Geert Bourgeois.

“We willen geen Europese superstaat, maar een Unie met respect voor de diversiteit onder de lid- en deelstaten. Ons motto is: samenwerken op EU-vlak als dat een substantiële meerwaarde biedt. De echte beoordeling van deze Commissie start nu aan de hand van haar prestaties, in de schoot van het Europese Parlement.”

In juli stemde het Europees Parlement over de kandidatuur van Ursula Von der Leyen als Commissievoorzitster. Ook toen onthield de N-VA zich. “Onze argumenten zijn dezelfde gebleven. Von der Leyen heeft een programma voorgelegd dat enerzijds eenzijdig Euro-federalistisch is en anderzijds voluntaristisch en eerder linksgeoriënteerd. Op zoek naar een meerderheid, deed Von der Leyen tal van beloftes aan de Europarlementsleden die ze niet zal kunnen waarmaken zonder instemming van de lidstaten. De subsidiariteitsgedachte van de Commissie Juncker is verdwenen”, aldus Geert Bourgeois. 

“Deze onthouding betekent niet dat we het geheel van de plannen negatief beoordelen. Er worden goede beleidskeuzes gemaakt, zoals in Onderzoek en Ontwikkeling. Dit is tevens een geopolitieke Commissie met een ambitieus, modern en assertief handelsbeleid”, benadrukt Geert Bourgeois.

Beoordelen op beleid
“We zullen deze Commissie beoordelen op basis van het beleid dat ze zal voeren”, vult Johan Van Overtveldt aan. “In de plannen zitten elementen die ons zorgen baren, zoals een Europees sociaal beleid dat veel te ver van de burgers staat. We blijven pleiten voor het principe van Subsidiariteit Principe dat stelt dat het laagst mogelijke niveau waarop een bestuur (nog) doeltreffend is, het meest geschikte niveau is om op te besturen. Daarom worden enkel de bevoegdheden die een lagere instantie niet of minder goed kan uitoefenen, aan een centrale of hogere instantie toegekend, en omgekeerd. De idee hierachter is dat politieke besluiten het best zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen en uitgevoerd. subsidiariteit , met dus voldoende autonomie voor de lid- en deelstaten. Ook in de verdere plannen én de besluitvorming in de Europese fiscaliteit kunnen we ons moeilijk vinden. Die zouden immers nefast kunnen zijn voor kleinere lidstaten die hun fiscaal beleid moeten kunnen aanwenden om hun economie te ondersteunen. De uitbouw van een kapitaalmarktunie en het EU-actieplan voor kmo’s zijn maatregelen die we wel steunen.”

‘Het is erop of eronder’
EU-parlementslid Assita Kanko: “Dit is een ‘erop-of-eronder’-Commissie. Het vertrouwen in de EU staat onder druk, hervormingen zijn nodig. De mensen in Europa willen dat deze Commissie oplossingen biedt. Ze zal hard moeten werken om deze gebroken Unie te verenigen en samenwerkingsverbanden te vinden rond haar plannen en agenda, vooral op belangrijke punten zoals de bescherming van de Europese manier van leven. We hebben effectieve oplossingen nodig voor interne beveiliging en migratiebeheer.” Assita Kanko richtte zich ook rechtstreeks tot Commissievoorzitster Von der Leyen: "De feministe Alice Paul zei ooit: "Er zal nooit een nieuwe wereldorde komen totdat vrouwen er deel van uitmaken. Ik hoop dat u en uw team ons elke dag laat zien dat u dé vrouw bent voor deze job en voor de nodige verandering. Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken.”