N-VA legt wetsvoorstel proefperiodes opnieuw op tafel

15 juni 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Sociaal overleg

De N-VA vindt het onverantwoord dat de vakbonden het ontwerpakkoord van de Groep van Tien over de herinvoering van een proefperiode, de opzeggingstermijn en de jongerentewerkstelling verwerpen.

Dit brengt het sociale overleg waarvan de N-VA een grote voorstander is, ernstig in gevaar. We kunnen toch veronderstellen dat het resultaat van de lange onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad en in de Groep van Tien bij alle partners voldoende is gekend. Net voor de eindstreep dit bereikte evenwicht verwerpen, getuigt van weinig betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid.

Onze fractie heeft over de herinvoering van de proefperiode enige tijd geleden een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel heeft tot doel de vanaf 1 januari 2014 afgeschafte proeftijd opnieuw in te voeren in het arbeidsrecht, zonder onderscheid tussen arbeiders en bedienden en zonder overbodige administratieve lasten.

Dit voorstel stopten we even in de koelkast om het vastgelopen sociaal overleg niet te bemoeilijken. Maar nu zien we ons genoodzaakt dit voorstel opnieuw op tafel te leggen. De reden is simpel: aanwervingsdrempel te verlagen en werkzoekenden meer kansen te geven op tewerkstelling.