N-VA legt voorstel neer dat pleegouders statuut geeft

13 november 2014, over deze onderwerpen: Welzijn, Kinderopvang

Morgen start de week van de pleegzorg en vanavond zendt Panorama een reportage over het onderwerp uit. Meer dan 5.000 pleeggezinnen zorgen elk jaar voor meer dan 6.000 pleegkinderen die tijdelijk in een ander gezin wonen omdat het thuis even niet meer lukt. Toch staan meer dan 400 kinderen op een wachtlijst voor een warme thuis. Daar wil de N-VA wat aan doen. Daarom hebben Kristien Van Vaerenbergh en Lorin Parys een duidelijk statuut voor pleegouders uitgewerkt.

Onduidelijke regels zijn een rem op aantal pleegouders
“Om meer Vlamingen pleegzorg te doen overwegen moet pleegzorg bekender worden”, zegt Kristien Van Vaerenbergh (federaal volksvertegenwoordiger, N-VA). “Maar het is minstens even belangrijk dat pleegouders weten waar ze aan toe zijn en dat die afspraken duidelijk vastliggen. Dat is vandaag niet het geval en dat is een rem op het aantal pleegouders”, stelt Lorin Parys (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA) die het boek De Vergeetput schreef over het onderwerp.

Ouderlijk gezag, jeugdrechtbank en omgangsregeling
“Daarom hebben we een voorstel uitgewerkt waarbij pleegouders een duidelijk statuut krijgen. Zo willen we dat een deel van het ouderlijk gezag bij de pleegouders komt te liggen, dat pleegouders toegang hebben tot de jeugdrechtbank en dat ze recht hebben op een omgangsregeling als een pleegkind opnieuw bij zijn biologische ouders gaat wonen. Allemaal maatregelen die in het belang van het kind zijn. Ze zorgen immers voor een zo vlot mogelijke samenwerking tussen biologische ouders en pleegouders en voorkomen dat een affectieve band definitief verbroken wordt”, stellen beide volksvertegenwoordigers.

Verlofregeling
De nood voor opvang van baby's is erg hoog maar een aantal praktische bezwaren maakt het vinden van pleegouders moeilijk. Zo is het vinden van een plek in de crèche op heel korte termijn vaak onmogelijk en hebben pleegouders geen recht op een uitgebreide verlofregeling. “Daarom onderzoeken we hoe we een aangepaste verlofregeling voor pleegouders kunnen uitwerken. Het is immers belangrijk dat er voldoende tijd is om een affectieve band tussen pleegouders en pleegkind te scheppen dat plots in een nieuwe omgeving terechtkomt”, zeggen Parys en Van Vaerenbergh.

De N-VA legt deze week een voorstel neer in het federaal parlement omtrent een statuut voor pleegouders.