N-VA legt nieuw voorstel neer om afgewezen asielzoekers sneller uit te wijzen

19 december 2019, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

De terugkeer van afgewezen asielzoekers wordt vandaag gehinderd door tal van procedurele obstakels. In de plenaire zitting kondigde Kamerlid Yoleen Van Camp daarom aan dat de N-VA concrete en haalbare voorstellen indient om die terugkeer te versoepelen, die zij indiende samen met collega’s Christoph D’Haese en Theo Francken.

Een eerste wetsvoorstel biedt het hoofd aan de ellenlange procedureslagen. De Kamerleden stellen voor om de beroepstermijn te halveren voor uitgeprocedeerde asielzoekers die opgesloten zijn in een gesloten centrum, van tien dagen nu naar vijf dagen.

Yoleen Van Camp: “Dit wetsvoorstel is conform aan de Europese richtlijnen en sinds lang wet in diverse Europese lidstaten. Het voorstel zal de terugkeerdiensten toelaten om de verblijfsduur in de gesloten centra in te korten, waardoor we meer mensen kunnen repatriëren per plaats.”