N-VA legt accenten voor nieuwe beheersovereenkomst VRT

2 juli 2020, over deze onderwerpen: Openbare omroep, Media

Vanaf volgend jaar zal de VRT werken op basis van een nieuwe beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de Vlaamse Regering. Met een voorstel van resolutie in het Vlaams Parlement geeft de N-VA haar accenten mee aan de regering. Indieners Marius Meremans, Wilfried Vandaele en Manuela Van Werde bepleiten een sterke, innovatieve en gemeenschapsvormende openbare omroep. “Aandacht voor de Vlaamse identiteit en het Nederlands en samenwerkingen ten voordele van de mediasector en de hele Vlaamse samenleving staan daarbij centraal.” De resolutie werd gisteren goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Het kader waarbinnen de VRT haar opdracht als openbare omroep uitvoert wordt elke vijf jaar vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VRT. Eind dit jaar loopt de huidige beheersovereenkomst af. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen aan de Vlaamse Regering om bij de opmaak van de nieuwe VRT-beheersovereenkomst (2021-2025) werk te maken van een sterke, innovatieve en inclusieve openbare omroep.

De N-VA heeft gewogen op deze resolutie, aldus de indieners. Marius Meremans: “We pleiten voor een divers aanbod op onze publieke omroep. Dat aanbod moet 6,5 miljoen Vlamingen verbinden en bijdragen aan de Vlaamse identiteit. De Vlaamse canon kan daar een rol in spelen. En uiteraard verwachten we dat de openbare omroep een voorbeeldrol vervult inzake het correct gebruik van het Nederlands.”

 “De VRT speelt een belangrijke rol in het produceren en verspreiden van eigen Vlaamse producties zoals fictie”, zegt Wilfried Vandaele. Hij vindt het ook belangrijk dat de VRT haar rol speelt in het bredere Vlaamse medialandschap. “Het is niet de taak van de VRT om concurrent te worden van private radio- en tv-zenders, maar net om het Vlaamse medialandschap te versterken. Het aangaan van partnerschappen en samenwerkingsverbanden moet de Vlaamse mediasector ten goede komen.”

Complementair zijn aan de private zenders, dat betekent ook een eigen, onderscheidende rol voor de VRT. “Dat kan door een divers, kwaliteitsvol, inclusief en herkenbaar aanbod te brengen, voor alle doelgroepen en met aandacht voor informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport”, zo stelt Manuela Van Werde. "Om dat doel te bereiken moet de VRT op vlak van tv en radio een sterkere samenwerking uitbouwen met externe producenten en video- en audiomakers."

Stilstaan is achteruitgaan. Zeker in de media, waar de digitalisering exponentieel toeneemt. De parlementsleden vragen dan ook dat VRT NU wordt uitgebouwd tot een volwaardig digitaal platform. In diezelfde geest van digitalisering en samenwerking vragen de indieners aan de VRT om met de andere mediabedrijven te gaan voor een Vlaamse Netflix en samen een digitaal reclameplatform te ontwikkelen.