N-VA lanceert voorstel rond pop-uphuur

15 april 2015, over deze onderwerpen: Ondernemen, Horeca, Huren

Vlaams volksvertegenwoordigers Lorin Parys en Jos Lantmeeters hebben vandaag hun ideeën rond een nieuwe vorm van huur voor tijdelijke winkelconcepten voorgesteld.

“Met ons voorstel verlagen we de drempels voor startende ondernemers en geven we de eigenaars van winkelpanden de zekerheid die ze zoeken. Bovendien ondersteunen we zo de lokale besturen in hun leegstandsbeleid”, zegt Parys, die vorig jaar zelf een pop-upcafé op de Oude Markt in Leuven uitbaatte. “Het probleem vandaag is dat eigenaars van winkelpanden vaak verkiezen hun pand leeg te laten staan boven het tijdelijk te verhuren, omdat ze vrezen dat de strenge handelshuurwet van toepassing zal zijn. Daar maken we nu komaf mee met duidelijke regels”, aldus Lantmeeters.

Pop-up in cijfers
Pop-uphandelszaken sprongen de afgelopen twee jaar in een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten uit de grond. Dat blijkt uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Dat tekende ook op dat 16 procent van de lokale besturen tijdelijke handelszaken ondersteunen met bijvoorbeeld subsidies of materiële ondersteuning bij de herinrichting van het handelspand.

De handelshuurwet en hoge transactiekosten
Toch kampen veel lokale besturen met eigenaars van winkelpanden die weigeren hun vastgoed voor een korte termijn te verhuren. “Dat heeft te maken met de rechtsonzekerheid die er vandaag bestaat rond kortetermijnhuurcontracten”, zegt Jos Lantmeeters. “Veel eigenaars vrezen dat zo’n huur met een beperkte huurprijs onder de handelshuurwet zal vallen en ze dus voor 36 jaar vast kunnen komen te zitten. Als ze dat willen vermijden en alle afspraken duidelijk op papier willen zetten, wegen de transactiekosten vaak niet op tegen de beperkte inkomsten voor een eigenaar.”

Springplank naar duurzame handel
“Ons voorstel rond kortetermijnhuur geeft ondernemers de mogelijkheid om zonder veel risico’s te onderzoeken of een nieuw winkelconcept kans op slagen heeft. Zo’n huurcontract betekent immers dat starters niet gebonden zijn aan een handelshuurovereenkomst op lange termijn”, zegt Lorin Parys. In 2013 startten 7.476 bedrijven in de kleinhandel en 4.603 in de horeca, samen goed voor 17 procent van de starters. Maar in de horeca bijvoorbeeld bestaat vijf jaar na oprichting bijna de helft van de ondernemingen niet meer. “We willen tijdelijke handelsconcepten inzetten als springplank naar duurzame investeringen in kleinhandel, zoals de gemeente Kapellen bijvoorbeeld al bewezen heeft. Daarmee stimuleren we innovatieve concepten en zorgen we voor een hogere overlevingsgraad voor starters.”

Lokale besturen en leegstand
Tijdelijke invullingen van handelspanden kunnen ook een deel van een geïntegreerd beleid rond leegstand vormen, zoals in de Korte Zoutstraat in Aalst. Lantmeeters: “Ze kunnen bijdragen aan de dynamiek van een winkelstraat of handelskern, nieuwe bezoekers lokken en kortetermijnhuurders overtuigen van het potentieel van een locatie.”

Duidelijke en eenvoudige regels
“Daarom is ons voorstel van toepassing op elke huurovereenkomst voor kleinhandel die korter is dan een jaar. Ze neemt alle juridische onzekerheid voor huurder en verhuurder weg, met duidelijke afspraken over beëindiging, lasten en mogelijkheden tot verbouwing. Daarbij hebben we gestreefd naar de laagst mogelijke administratieve kost voor alle partijen zodat ondernemers kunnen ondernemen en eigenaars op beide oren kunnen slapen”, zegt Parys. Alle andere voorwaarden om een zaak te beginnen, zoals het verkrijgen van een vergunning, blijven uiteraard onverkort van toepassing.

Vandaag dienen Lantmeeters en Parys daarover een conceptnota in bij het Vlaams Parlement. “Het is een aanzet voor debat - we vragen hoorzittingen met alle betrokken partijen – en voor een nieuw decreet. We hopen dat we snel de handel een boost kunnen geven en lokale besturen versterken in hun beleid”, besluiten beiden.

De conceptnota, inclusief een schematisch overzicht van de belangrijkste onderdelen van het voorstel, vindt u als bijlage.