N-VA lanceert ambitieus tienpuntenplan rond migratie en integratie op V-dag

30 maart 2019, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Inburgering, Gelijke kansen

Op een druk bijgewoonde V-dag rond migratie in Brussel (de derde V-dag in een reeks van thematische congresdagen) lanceerde de N-VA een realistisch maar ambitieus tienpuntenplan rond het thema. “De partij positioneert zich met een nuchtere, werkbare en taboeloze kijk op migratie en integratie tussen het extreemrechtse doemdenken en het linkse hoera-verhaal”, zei voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op de V-dag.

Limburgs lijsttrekker voor de Kamer en voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir opende de congresdag en brak een lans voor een ondubbelzinnige integratie-eis. “De gedachte dat nieuwkomers onze Westerse vrijheden vanzelf zouden omarmen of als wij hen die waarden mooi uitlegden, heeft gefaald. Dat geldt vooral voor vrouwenrechten.” Meisjes en jonge vrouwen moeten volgens Zuhal Demir dan ook meer steun krijgen in hun strijd tegen religieuze onderdrukking.

De N-VA liet op een goedgevulde voormiddag in een volzette Square in Brussel enkele prominente sprekers aan het woord, zoals de Iraans-Nederlandse rechtsgeleerde, filosoof en Elsevier-columnist Afshin Ellian, die het onder meer had over de waarde van onze rechten en vrijheden, en hoe belangrijk het is die te blijven verdedigen. Hij legde ook de link tussen taal en burgerschap.

Vlaams minister van Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering en Integratie Liesbeth Homans ging in een panelgesprek met specialisten Jan Van de Beek, Robert Cliquet, Mark Elchardus, Mark Geleyn en Marion Van San dieper in op de vrijheid van grenzen en soevereiniteit in het migratiedebat, een duurzame legale migratie en de weg naar een Vlaams Burgerschap. 

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Vlaams-Brabants lijsttrekker voor de Kamer Theo Francken sloot de V-dag af. “De N-VA wil de burgers die zich terecht zorgen maken over migratie de hand reiken met werkbare en slagkrachtige oplossingen, die uitgaan van een nuchtere analyse zonder taboes.”

De N-VA bundelde daarvoor tien voorstellen in een manifest voor een humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. Zo wil de partij een halt aan illegale migratie, opvang in de regio van herkomst en een verstrenging van het Europese migratiebeleid. Integratie en verblijf moeten sterker gekoppeld worden, de toegang tot de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid moet begrensd worden en de gezinshereniging verstrengd.

Werk is voor de N-VA de weg naar een succesvolle integratie, waarbij taalvaardigheid een absolute voorwaarde is. Een burgerschapstest moet nieuwkomers verbinden met onze normen en waarden. Ten slotte wil de N-VA de dubbele nationaliteit afschaffen.