N-VA kiest voor correcte vrijhandel, PS wil enkel grenzen openen voor meer migratie

Als alles loopt zoals gepland, keurt het Europees Parlement vandaag CETA goed. Dit akkoord moet voor een vlotter handelsverkeer tussen de Europese Unie en Canada zorgen. Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA): “Vlaanderen wil sterk, open en zelfbewust in de wereld staan. Onze handelspolitiek is daarvoor een slagkrachtig instrument. Het verschil met Wallonië kan niet groter zijn. De PS zal vandaag tégen het CETA-akkoord stemmen en sluit zich daarmee aan bij het nefaste protectionistisch discours dat opnieuw de kop opsteekt, met Amerikaans president Trump als grote gangmaker.”

Anno 2017 is een op de zes jobs in Vlaanderen afhankelijk van export. 83 procent van alle Belgische export, komt uit Vlaanderen. Voor de export naar Canada is dat zelfs 90 procent. En van alles wat Canada omgekeerd naar België verscheept, komt uiteindelijk 98 procent in Vlaanderen terecht.

Loones: “Vlaanderen leeft van de internationale handel. Het is de motor van onze welvaart. En daarin past ook dit nieuwe akkoord met Canada dat voordelen biedt voor onze consumenten én voor onze ondernemingen, groot én klein. We krijgen een ruimere keuze tussen meer, betere en goedkopere goederen en diensten. Tegelijk komt er een grotere afzetmarkt voor wat wij kunnen leveren. We roepen de Europese Unie daarnaast op om sterk werk te blijven maken van een harde strijd tegen elke vorm van dumping.”

Met CETA wordt geen afbreuk gedaan aan onze normen rond voedselveiligheid, milieu en volksgezondheid. Ook onze consumentenbescherming en arbeidsnormen blijven gebetonneerd. Loones: “Er blijven veel vragen circuleren over CETA. De antwoorden zijn alvast ook te lezen in een pamflet dat door de PS werd verspreid. De Waalse socialisten boden het meeste weerstand tegen dit Vrijhandelsakkoord Een akkoord dat een verregaande vermindering of opheffing beoogt van tarieven op de import en export van goederen en diensten. Het houdt evenwel geen vrij verkeer van kapitaal en arbeid in. Het tegenovergestelde is protectionisme, waarbij doelgericht barrières worden opgelegd in de vorm van importheffingen of niet-tarifaire handelsbelemmeringen. vrijhandelsakkoord, maar toen de deal uiteindelijk rond was, communiceerde de partij voluit: dat CETA wel degelijk een verbod voorziet op de import van hormonenvlees, dat onze publieke dienstverlening wordt beschermd, en dat het akkoord kansen en garanties biedt voor onze landbouwsector. Ook werd eindelijk erkend wat experten al lang bevestigd hadden: met CETA komen er geen private rechtbanken. Duidelijke antwoorden, erkend én ondertekend door de PS, de grootste criticasters.”

De PS-kameraden zullen vandaag echter alsnog tégen het Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord met Canada stemmen in het Europees Parlement. Loones: “Weinig consequent. In 2009 en 2011 was de Waalse regering vóór CETA, in 2016 was ze plots tegen, maar na de Grote-Magnette-show dan toch weer vóór. Paul Magnette communiceerde op 27 oktober 2016 zelfs ‘très, très content’ te zijn met de toelichting en verduidelijking die tijdens de onderhandelingen werd aangebracht. Maar nu gaat de PS dus toch tegenstemmen. Waals minister-president Magnette wordt zo door zijn eigen partij teruggefloten. Wie kan die bokkensprongen nog volgen?”

Dat de tegenstanders redelijk geïsoleerd staan, blijkt uit het feit dat zelfs de meerderheid van de Europese socialisten CETA wél zal steunen. In de S&D-fractievergadering gisterenavond stemden 75 voor de goedkeuring, 39 tegen en waren er 3 onthoudingen.

Loones: “De PS loopt Trump achterna en vergist zich zo nog maar eens van partner om de échte belangen van de Franstaligen te verdedigen. De grenzen openen voor ongecontroleerde migratie? Daarvoor moet u bij de PS zijn. Maar kwalitatieve producten uit Canada? Daar sluiten ze de grenzen voor.”