N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers wil shishabars beboeten bij slechte luchtkwaliteit

5 oktober 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Roken, Preventie

Sarah Smeyers wil dat de FOD Volksgezondheid shishabars kan beboeten wanneer het CO-gehalte te hoog ligt. In shishabars die de rookwetgeving onvoldoende naleven, lopen bezoekers een hoger risico op koolstofmonoxide-vergiftiging. Dat blijkt uit de antwoorden van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op parlementaire vragen die Kamerlid Sarah Smeyers haar stelde.

Shishabars houden zich massaal en steeds vaker niet aan de regels van het rookverbod en brengen hierdoor de gezondheid van hun klanten in gevaar. Dat antwoordde minister van Volksgezondheid Maggie De Block in het parlement aan Kamerlid Sarah Smeyers. Drie jaar geleden werd in de helft van de gecontroleerde shishabars een inbreuk op het rookverbod vastgesteld. In 2018 was dat al 73 procent. Vergelijk met het aantal gecontroleerde horecazaken: de vastgestelde inbreuken bleven ongeveer stabiel op 15 procent.

“In shishabars mag enkel gerookt worden in een afzonderlijke rookruimte die beschikt over een ventilatiesysteem”, zegt Sarah Smeyers, “maar vaak wordt er ook buiten de rookkamers gerookt of werkt het ventilatiesysteem onvoldoende. De shishabars brengen hiermee de gezondheid van hun klanten in gevaar.” Een shishapen stoot tot 30 keer meer CO uit dan een gewone sigaret. De FOD Volksgezondheid controleert al langer het CO-gehalte in shishabars, maar kan tot nog toe niet beboeten. Er werden CO-gehaltes opgemeten die tot 10 keer hoger liggen dan wat de arbeidswetgeving toelaat. “In het buitenland zijn gevallen bekend van zodanig lange blootstelling aan het schadelijke CO, dat shishabar-bezoekers na afloop in het ziekenhuis moesten verzorgd worden”, aldus Sarah Smeyers.

Het wetsvoorstel van Sarah Smeyers laat controleurs van de FOD Volksgezondheid toe om een proces-verbaal op te stellen wanneer ze een te hoog CO-gehalte vaststellen. Ze kunnen de shishabars een administratieve boete tussen 26 en 1.000 euro opleggen of zelfs een tijdelijke sluiting tot drie maanden. Ook de politie zal een proces-verbaal kunnen uitschrijven. Voor de dienst Volksgezondheid wordt het ook gemakkelijker om de lokale politie of brandweer op te roepen, in geval van proces-verbaal. “Op die manier geven we de lokale overheden meer middelen om samen met de FOD Volksgezondheid op te treden tegen de slechte luchtkwaliteit in shishabars”, aldus Sarah Smeyers.