N-VA-Kamerleden vragen erkenning 3 oktober als Wereld MSA-dag

2 oktober 2015, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Welzijn

Eén jaar na het overlijden van federaal parlementslid, Flor Van Noppen, pleiten de N-VA-Kamerleden van de commissie Volksgezondheid opnieuw voor de erkenning van 3 oktober als Wereld MSA-dag. Van Noppen slaagde er op 3 april 2014 in een resolutie betreffende meervoudige atrofie kamerbreed te laten goedkeuren.

“Flor ijverde in zijn resolutie voor de vrijmaking van meer middelen voor onderzoek naar deze ongeneeslijke ziekte en voor de erkenning van de wereld MSA-dag op 3 oktober. Meer dan één jaar na Flors overlijden is er nog serieus wat werk aan de winkel. Als eerbetoon aan Flor, maar ook als steun aan alle MSA-patiënten, dringen wij ook dit jaar opnieuw aan op de uitvoering van deze resolutie”, aldus de Kamerleden.

Neurologische aandoening
MSA (Multiple Systeem Atrofie) is een chronische neurologische aandoening waarbij er in bepaalde zones van de hersenen zenuwcellen afsterven. Deze celdegeneratie veroorzaakt motorische stoornissen en evenwichtsstoornissen. De ziekte is uiterst zeldzaam. Ongeveer 5 op 100.000 mensen hebben kans de ziekte te krijgen. De ziekte manifesteert zich meestal tussen het 50ste en 60ste levensjaar. Hoewel MSA vaak dezelfde symptomen vertoont als Parkinsonisme, verschilt het ziektebeeld en is de ziekte ook veel minder bekend. Daar willen de N-VA-Kamerleden met de erkenning van 3 oktober als MSA-dag verandering in brengen.

Flors persoonlijke strijd en resolutie
Toenmalig federaal parlementslid Flor Van Noppen (N-VA) kreeg in de zomer van 2013 te horen dat hij aan MSA leed. Het begin van zijn persoonlijke strijd tegen de ziekte, die hij verloor op 22 september 2014. Zijn strijd is niet voor niets geweest: zijn laatste wapenfeit was een resolutie waarin hij pleitte voor meer middelen voor onderzoek naar MSA en de erkenning van 3 oktober als wereld MSA-dag. De resolutie die hij persoonlijk kwam verdedigen, hoewel toen al ernstig ziek, werd op 3 april 2014 unaniem in de plenaire vergadering aangenomen. Zijn beklijvende tussenkomst liet niemand onberoerd.

Erkenning Wereld MSA-dag
“Bijna anderhalf jaar later haalt MSA zelden nog het nieuws. Het onderzoek naar MSA is ondertussen een Vlaamse materie en wordt interdisciplinair bestudeerd, maar de erkenning van 3 oktober als nationale MSA-dag is federale materie en dient door de minister van Volksgezondheid te gebeuren.” De N-VA-parlementsleden van de commissie Volksgezondheid vragen dan ook de onmiddellijke erkenning hiervan en hopen hiermee de slepende ziekte opnieuw onder aandacht te brengen. “Als eerbetoon aan Flor, maar ook als steun aan alle MSA-patiënten, laten wij de uitvoering van deze resolutie niet los”, aldus de Kamerleden.