N-VA is verheugd dat België handelsakkoord met Mexico zal steunen

27 mei 2020, over deze onderwerpen: Economie, Europese handel, Buitenlandse handel, Buitenlandse Zaken

Eind april werd een akkoord bereikt tussen de Europese Unie en Mexico om hun Vrijhandelsakkoord Een akkoord dat een verregaande vermindering of opheffing beoogt van tarieven op de import en export van goederen en diensten. Het houdt evenwel geen vrij verkeer van kapitaal en arbeid in. Het tegenovergestelde is protectionisme, waarbij doelgericht barrières worden opgelegd in de vorm van importheffingen of niet-tarifaire handelsbelemmeringen. vrijhandelsakkoord te moderniseren. Een goede zaak, want dit zal een relance geven aan de Vlaamse export, die onder zware druk staat door de coronacrisis. Waals minister Van Economie Borsus gaf echter onmiddellijk te kennen zich uit naam van de Waalse regering tegen dit Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio’s, ter bevordering van de wederzijdse handelsstromen en vrijhandel. Daarin maken zij basisafspraken over de markttoegang en het wegwerken van handelsbarrières. In meer complexe handelsakkoorden wordt niet alleen onderhandeld over die handelsvoorwaarden zelf, maar bijvoorbeeld ook over een gemeenschappelijke markt of over investeringen. Sinds het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking trad, is het onderhandelen en afsluiten van handelsakkoorden met partijen van buiten de EU een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. handelsakkoord te verzetten. “Onbegrijpelijk”, zegt Kamerlid Anneleen Van Bossuyt die meer uitleg vroeg aan minister van Buitenlandse zaken Goffin.

Vlaamse nood aan export
België en vooral Vlaanderen is als kleine open economie sterk afhankelijk van export en internationale handel. Door de coronacrisis staat deze export zwaar onder druk. Anneleen Van Bossuyt licht toe: “Een kwart van de exporterende bedrijven heeft zijn exportactiviteiten zelfs met driekwart of meer zien terugvallen. Vooral de sterk teruggevallen internationale vraag speelt ons parten: 8 op de 10 exporterende bedrijven lijdt hier onder. Ook Voka Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is een Vlaamse werkgeversorganisatie, die meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, goed voor 65% van de private werkgelegenheid. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om samen te werken. Voka riep onlangs nog terecht op om onze export extra te ondersteunen.”

Wallonië zet Vlaanderen en Unie voor blok
Het vrijhandelsakkoord van de EU met Mexico komt volgens Van Bossuyt dan ook op een goed moment. Vrijhandel, openheid, partnerschappen en samenwerking zijn noodzakelijk om onze economie opnieuw op te bouwen na de pandemie. “Het is dan ook onbegrijpelijk dat Wallonië zich opnieuw verzet tegen een Europees handelsakkoord en daarmee Vlaanderen en de rest van de Unie voor blok dreigt te zetten. Aangezien het om een zogenaamd gemengd verdrag gaat, is immers ook de instemming van de deelstaten nodig voor de ratificatie van het akkoord.”

Opportuniteit, geen bedreiging
Navraag bij minister van Buitenlandse Zaken Goffin leert echter dat hij zijn partijgenoot Borsus, gelukkig, niet volgt. Integendeel. Volgens minister Goffin is het akkoord “een opportuniteit, veeleer dan een bedreiging”.

De N-VA is verheugd dat België dit handelsakkoord met Mexico zal steunen. Van Bossuyt: “We zijn blij dat de minister beseft welke opportuniteiten dit handelsverdrag met Mexico met zich meebrengt voor de Vlaamse en Belgische bedrijven. Hij erkent dat we middels dit akkoord onze export kunnen ondersteunen en diversifiëren. Ik hoop dan ook dat zijn partijgenoten in de Waalse regering en parlement dezelfde overtuiging zullen verdedigen, zodat we tezamen het handelsakkoord kunnen ratificeren. Onze bedrijven kunnen alle steun in deze tijden gebruiken.”