N-VA ijvert voor versnelde procedure bij erkenning buitenlandse diploma’s

4 mei 2017, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Hoger onderwijs

Verscheidene buitenlandse diploma’s, bijvoorbeeld Nederlandse diploma’s uit het voortgezet onderwijs, worden automatisch erkend in Vlaanderen. Daarvoor moet men dan ook geen erkenningsprocedure opstarten bij het NARIC (National Academic Recognition Information Centre). Voor andere diploma’s is zo’n procedure wel nodig. Het NARIC bekijkt deze diploma’s geval per geval, en dat kan heel wat tijd in beslag nemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA): “Ik pleit voor de uitbreiding van de automatische erkenning én voor een spoedprocedure voor mensen die op korte termijn een diploma moeten kunnen voorleggen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie.”

Diploma’s uit het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs zijn een voorbeeld van dergelijke erkenningsprocedure. Omdat deze uit vier verschillende niveaus bestaan, niet zoals in Vlaanderen dus, bekijkt het NARIC deze diploma’s geval per geval. Voor een zogenaamde niveau-erkenning rekent NARIC op 60 kalenderdagen om een dossier af te handelen, voor een specifieke erkenning moet de aanvrager rekenen op 120 kalenderdagen. Een verkorte procedure of spoedprocedure (zoals bijvoorbeeld voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart of paspoort) bestaat momenteel niet. Personen die in het kader van een sollicitatie op korte termijn een diploma moeten kunnen voorleggen, kunnen dan bijvoorbeeld niet deelnemen aan bepaalde selectieproeven.

Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) kaartte deze situatie vandaag aan in het Vlaams Parlement. Hij bepleitte de uitbreiding van de automatische erkenning én een spoedprocedure voor mensen die op korte termijn een diploma moeten kunnen voorleggen. Daniëls: “De minister gaf te kennen dat ze met de NARIC contact zal opnemen om na te gaan op welke manier mijn voorstel om de groep automatische gelijkschakelingen uit te breiden haalbaar is. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan kwaliteitscriteria. De NARIC kan bijvoorbeeld kijken naar de ervaring die men reeds heeft met specifieke diploma’s.”

De minister overweegt ook het uitwerken van een procedure voor verkorte procedure of spoedprocedure. Koen Daniëls: “Eigenlijk is in de regelgeving reeds voorzien dat dergelijke spoedprocedure kan, alleen is ze nog niet uitgewerkt. Ook de automatische gelijkschakeling van diploma’s uit het Nederlandse beroepsonderwijs zal ze daarbij meenemen”, aldus het parlementslid. Naast criteria van kwaliteit is uiteraard de kennis van het Nederlands van belang wanneer men diploma’s gelijkschakelt. “Zeker in de welzijnssector is het cruciaal dat bijvoorbeeld artsen en verplegend personeel de taal voldoende machtig zijn om de patiënt te kunnen begrijpen en de gepaste zorgen te kunnen toedienen”, zo besluit Daniëls.