N-VA geeft motorcross in Vlaanderen weer perspectief

22 januari 2019, over deze onderwerpen: Sportinfrastructuur, Sport

Lawaaisporten krijgen amper ruimte in Vlaanderen. De zoektocht naar geschikte locaties blijft problematisch. De N-VA wil die impasse doorbreken en nieuwe mogelijkheden bieden voor het beperkt en onder voorwaarden uitbreiden van locaties voor lawaaisporten.

“Wij dienden een parlementaire conceptnota in en willen op termijn de decreetgeving wijzigen. Zo zijn bijvoorbeeld heel wat ontginningsgebieden in afwachting van de (her)bestemming perfect geschikt voor gemotoriseerde en lawaaierige sporten”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy en Bart Nevens, gedeputeerde en voormalig volksvertegenwoordiger.

Het dossier van de lawaaisporten zit muurvast. In Vlaanderen is er amper ruimte beschikbaar voor gemotoriseerde en lawaaierige sporten zoals motorcross, autocross, kleiduivenschieten, quad, trial (4x4) en modelvliegen. Geluidsoverlast, de bestaande natuurregelgeving en/of het gebrek aan een lokaal draagvlak staan vaak in de weg. Het blijft dus een uitdaging om een geschikte locatie te vinden conform de regelgeving en rekening houdend met de overlast.

“Tijdens de vorige regeerperiode (2009-2014) werd sterk ingezet op de zoektocht naar tijdelijke oefenterreinen voor motorcrossers. Zo startte de Vlaamse overheid in 2013 samen met de provincies een onderzoek om bedrijventerreinen in aanmerking te nemen als tijdelijke locaties voor gemotoriseerde en lawaaierige sporten. Uit dat onderzoek bleek dat havengebieden daarvoor het best in aanmerking komen. Vier jaar na de aanpassing van de regelgeving zijn er echter nog steeds geen tijdelijke oefenterreinen aangelegd”, zegt Bart Nevens.

De conceptnota van de N-VA reikt nu een oplossing aan en creëert de mogelijkheid om, naast de haventerreinen, ook ontginningsgebieden tijdelijk in te richten voor de organisatie van lawaaisporten. Sommige ontginningsgebieden zijn voor of tijdens de (gefaseerde) ontginning en mits strikte voorwaarden immers perfect geschikt voor lawaaisporten. Bepaalde terreinen kunnen bovendien in aanmerking komen voor meerdere lawaaisporten.

Andries Gryffroy: “Tal van ontginningsgebieden zijn in afwachting van de (her)bestemming perfect geschikt voor gemotoriseerde en lawaaierige sporten. Door onder strikte voorwaarden een tijdelijke vergunningen te verlenen, kunnen we het draagvlag vergroten en deze sporten opnieuw een perspectief geven in Vlaanderen. Zo wordt de ruimte efficiënter gebruikt en blijft de hinder beperkt.”