N-VA gaat strijd aan tegen illegaal broussevlees

27 mei 2020, over deze onderwerpen: Klimaat, Dierenwelzijn, Voedselveiligheid, Coronacrisis

Vandaag plaatste de N-VA de strijd tegen illegaal broussevlees op de politiek agenda tijdens de hoorzitting over de impact van klimaatverandering en biodiversiteit op de verspreiding van corona in de commissie Klimaat van het federaal parlement.

Hoewel we vandaag nog te weinig over de illegale invoer en trafiek van broussevlees binnen de Europese Unie weten, toont de corona-pandemie aan dat de illegale handel in wilde – en vaak beschermde – diersoorten een belangrijke bedreiging vormt voor de biodiversiteit én de volksgezondheid. Drie N-VA-parlementsleden dienen daarom een resolutie in om de handel in broussevlees beter in kaart te brengen, zodat een krachtdadige aanpak mogelijk wordt.

De invoer van niet-gecertifieerd vlees is in België verboden en strafbaar wanneer het gaat om vlees afkomstig van bedreigde diersoorten. N-VA-Kamerlid Frieda Gijbels: “Over deze illegale handel via de Europese havens en luchthavens is vandaag erg weinig geweten. En dat is opmerkelijk, aangezien er grote risico’s aan verbonden zijn. Het slachten en verhandelen van de dieren gebeurt vaak in slechte hygiënische omstandigheden en op overbevolkte markten, waardoor er een reëel gevaar bestaat dat een virus overspringt van dier op mens.”

Maar ook voor de biodiversiteit vormt de illegale trafiek in broussevlees een ernstige bedreiging. N-VA-Kamerlid Wouter Raskin: “Met de handel valt veel geld te verdienen. Maar de vraag naar broussevlees overstijgt ruim het reproductievermogen van de diersoorten. Dat leidt tot enorme verliezen en een grondige aantasting van de ecosystemen in de landen van herkomst. De getroffen gebieden riskeren lege wouden te worden.”

Onderzoek van de overheid schat dat passagiers jaarlijks zo’n 44.4 ton broussevlees via Zaventem importeren. Maar het reële cijfer kan volgens het WWF nog veel hoger liggen.

Het merendeel daarvan is afkomstig vanuit Afrika. Dankzij de goede verbindingen met dat continent, lijkt het erop dat België één van de Europese draaischijven is in de illegale handel in broussevlees. Toch worden inbreuken slechts zelden bestraft. N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter: “De versnippering van bevoegdheden tussen douane, de dienst voedselveiligheid, de CITES-cel voor bedreigde diersoorten en het parket om sanctionerend op te treden, zorgt ervoor dat inbreuken meestal onbestraft blijven. En de passagiers lijken dit ook te weten. We moeten dus niet alleen de handel beter in kaart brengen, maar ook de handhavingscapaciteit vereenvoudigen en versterken.”