N-VA eist strikte opvolging veroordeelde terroristen

1 juni 2020, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie

Vijf van de zeven verdachten die werden opgepakt na de gijzeling van de Genkse dertienjarige jongen blijken geradicaliseerde moslims te zijn. Eén van hen, Khalid Bouloudo, is zelfs tweemaal veroordeeld voor terrorisme. Voor de N-VA toont dat nogmaals aan hoe belangrijk het is om terroristen ook na hun strafeinde nog strikt te blijven opvolgen. Kamerlid Sophie De Wit: “Hoe is het mogelijk dat veroordeelde terroristen opnieuw een bende kunnen vormen en zomaar aan wapens kunnen geraken?! Wij willen dat zij die voor een terroristisch misdrijf werden veroordeeld ook na het einde van hun straf nog verplicht worden opgevolgd door de strafuitvoeringsrechtbank. Indien blijkt dat ze nog steeds een groot gevaar voor de samenleving betekenen, moeten ze zelfs langer in de cel gehouden kunnen worden.”

Ons wetsvoorstel voor verplichte opvolging van veroordeelde terroristen voor minstens 15 jaar ligt momenteel voor ter bespreking in het parlement, we roepen de andere partijen op het mee goed te keuren.