N-VA eist eerlijk BHV-akkoord

6 augustus 2013, over deze onderwerpen: BHV

Voor de N-VA bewijst de KPMG-werklastmeting bij Brusselse rechtbanken dat de Vlaamse partijen zich als schooljongens in de luren hebben laten leggen. N-VA’ers Kristien Van Vaerenbergh (voorzitter commissie Justitie), Brussels senator Karl Vanlouwe en ondervoorzitter Ben Weyts eisen een eerlijk BHV-akkoord. Van Vaerenbergh wil de commissie Justitie zo snel mogelijk laten samenkomen.

De traditionele partijen pakten destijds triomfantelijk uit met het BHV-akkoord. "Over de kostprijs werd zedig gezwegen. De Vlamingen moeten miljarden euro's ophoesten in ruil voor extra voorrechten voor Franstaligen en minder rechten voor Vlamingen. Topjobs als de Procureur des Konings worden gereserveerd voor Franstaligen, de taalkaders worden vastgelegd in het voordeel van de Franstaligen, het aantal tweetalige rechters wordt verminderd, er komen Franstalige magistraten in Vlaams-Brabant en ga zo maar door", stelt N-VA-ondervoorzitter Weyts.

Ben Weyts, Kristien Van Vaerenbergh en Karl Vanlouwe trokken dan ook naar het Grondwettelijk Hof om de regeling rond het gerechtelijk arrondissement BHV te laten vernietigen. Daarmee vormt de partij front met de hele Vlaamse justitiële wereld. "Zowat alle Vlaamse rechters, openbare aanklagers, griffiers, justitiemedewerkers en advocaten uit Brussel eisen de vernietiging van dit BHV-akkoord. Zal de regering echt potdoof blijven voor dit protest?", vragen de N-VA’ers zich af.

Vandaag bewijst de KPMG-studie hun gelijk: "De Vlaamse traditionele partijen hebben zich als schooljongens in de luren hebben laten leggen. Het cynisme waarmee werd onderhandeld, is ronduit stuitend. In 2011 wist men al dat de gehanteerde verhouding 20/80 onrealistisch was. In plaats van harder op tafel te kloppen, lieten de Vlaamse traditionele partijen begaan. Zij dragen de volle verantwoordelijkheid voor de juridische benadeling van de Vlamingen in Brussel."

Commissievoorzitter Van Vaerenbergh wil de Kamercommissie Justitie zo snel mogelijk laten samenkomen zodat minister Turtelboom tekst en uitleg kan geven. "Waarom wordt de studie niet openbaar gemaakt? Waarom een objectieve studie maken als  het duidelijk is dat de Franstaligen de resultaten eerst aangepast willen zien? Waarom krijgen de Vlamingen nog meer gerechtelijke achterstand waardoor een kordaat beleid in strafzaken en jeugdcriminaliteit onmogelijk wordt?", vraagt Van Vaerenberg zich af. Voor de N-VA moet er  een volledig nieuw en ditmaal eerlijk BHV-akkoord komen.

"Het BHV-akkoord illustreert het failliet van de federale politiek, waarbij het hebben van een akkoord belangrijker is dan de inhoud van een akkoord. Zelfs al blijkt dat akkoord gebaseerd te zijn op totaal verkeerde cijfers. Men verspreidt liever hoeraberichten, dan de werkelijkheid te erkennen. Binnenkort liggen er in het parlement opnieuw communautaire akkoorden op tafel met opnieuw verregaande Vlaamse toegevingen en opnieuw een grote zak Vlaams geld. De Franstaligen krijgen de lusten, de Vlamingen de lasten. Het wordt tijd dat de leden en kiezers van CD&V en Open VLD te kennen geven dat ze het niet meer pikken", besluit Weyts.