N-VA eist dringend hoorzitting met FAGG-topman Malonne

17 juni 2020, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Coronacrisis

Er moet dringend duidelijkheid geschept worden over mogelijke belangenvermenging bij de bestelling van serologische COVID-testen door het FAGG. Indien Malonne de bestelling niet kan verantwoorden, dan komt zijn positie als FAGG-topman in het gedrang.

België kocht 1 miljoen serologische tests bij DiaSorin. Deze bestelling was niet onomstreden. “Waarom liet de validering van de internationaal erkende test van Roche op zich wachten en koos men voor deze minder bekende test?” vragen N-VA-Kamerleden Frieda Gijbels en Kathleen Depoorter zich af. Ondertussen blijkt uit onderzoek van een ziekenhuislab dat de kwaliteit van de testen te wensen overlaat. Bovendien werden de testen gekocht aan 7 euro per stuk, terwijl de Italiaanse overheid slechts 4 euro betaalde.

“Het was al langer duidelijk dat er dingen niet klopten bij het bestellen en toestaan van de serologische testen”, zegt Gijbels, die al herhaaldelijk vroeg naar de procedures betreffende de bestelling en goedkeuring van de testen. Minister De Backer antwoordde steeds ontwijkend. Gisteren nog vroeg Gijbels waarom de DiaSorin-test wel meteen goedgekeurd werd voor terugbetaling door het Belgisch geneesmiddelenagentschap (FAGG), terwijl dezelfde test niet voldeed voor de Nederlandse tegenhanger van het FAGG.

België kocht zeven miljoen serologische tests, zo bleek, waarvan 1 miljoen bij DiaSorin.

Maar het gaat niet alleen om slecht beleid. Uit onderzoeksjournalistiek van Knack blijkt dat er mogelijk belangenvermenging in het spel is. De topman van het FAGG Hugues Malonne besloot een andere procedure dan gewoonlijk uit te schrijven voor deze test. Niet de ziekenhuislabs maar het FAGG zelf zou een extra validatie uitvoeren. Nu blijkt dat die extra controle werd uitgevoerd door de vriendin van Malonne. Bovendien schreef Malonne nog eens mee aan een lovend artikel over deze test. Dan kan je moeilijk van een onafhankelijke procedure spreken. Bovendien blijkt dat de test al was opgenomen in de lijst van het FAGG -en dus voor terugbetaling in aanmerking kwam- nog voor het testresultaat gepubliceerd was. Laboratoria die durfden kritiek te uiten werden teruggefloten.

Dit alles maakt de positie van Malonne binnen het FAGG bijzonder precair. Het is uiterst belangrijk dat het FAGG een integere reputatie heeft. Dit wordt met dit soort zaken te grabbel gegooid. Er moet duidelijkheid geschept worden in welke mate belangenvermenging meegespeeld heeft”, zegt Kathleen Depoorter. Bovendien heeft deze manier van werken de goede samenwerking met de labs ondermijnd. Zij werden opzijgeschoven en mochten hun expertise niet inzetten. Dit maakt een verdere goede samenwerking zeer moeilijk.

Frieda Gijbels en Kathleen Depoorter zullen de voorzitter van de commissie Gezondheid vragen om zo snel als mogelijk de topman van het FAGG te horen. “Malonne moet zijn manier van werken verantwoorden en klaarheid scheppen in dit dossier. Lukt dit niet dan komt zijn positie in het gedrang”, besluit Gijbels.