N-VA duidt Liesbeth Homans aan als nieuwe Vlaamse minister-president

28 juni 2019, over deze onderwerpen: Politiek

Huidig viceminister-president en Vlaams minister voor onder meer Binnenlands bestuur, Wonen en Gelijke Kansen Liesbeth Homans vervangt Geert Bourgeois als Vlaams minister-president, tot aan de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering. Geert Bourgeois zal op 1 juli de eed afleggen als Europees parlementslid. Een zitje in het Europees Parlement is niet verenigbaar met het ambt van minister-president.

Vlaanderen krijgt hiermee de eerste vrouwelijke minister-president
Liesbeth Homans trad in 2014 toe tot de Vlaamse Regering, als viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering , Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Ze begon haar parlementaire carrière in 2009 in het Vlaams Parlement. Daarnaast zetelde ze ook als deelstaatsenator, waar ze de N-VA-fractie leidde tot 2012. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze Antwerps schepen van onder meer Sociale Zaken. In 2014 werd ze dan uiteindelijk minister in de Vlaamse Regering Bourgeois.