N-VA dient wetsvoorstel in voor vermindering van antibiotica in de veeteelt

5 december 2013

Naar aanleiding van een symposium over antibioticagebruik in Brussel, kaart microbioloog Herman Goossens vandaag aan dat er in de veehouderij te veel antibiotica wordt gebruikt. De N-VA onderschrijft deze analyse en heeft voorstellen om dit probleem aan te pakken. Vorige week heeft Kamerlid Flor van Noppen (N-VA) een 'Wetsvoorstel betreffende de vermindering van het geneesmiddelenverbruik in de veeteelt' ingediend.

"Vergeleken met de meeste andere Europese landen is het antibioticumgebruik bij dieren in België hoog. Bovendien daalt het antibioticagebruik in België trager dan in de andere landen. Wetende dat het veelvuldig gebruik van antibiotica resistentie in de hand werkt, is het nog steeds te hoge gebruik van antibiotica in de Belgische landbouwbedrijven verontrustend", aldus Vlaams Parlementslid Tine Eerlingen (N VA).

Het wetsvoorstel verbiedt het preventief gebruik van antibiotica en het toedienen van antibiotica in grote hoeveelheden. Een ander belangrijk element is de registratie van de antibiotica met betrekking tot de bioveiligheid. "De Scandinavische landen en ook Nederland tonen aan dat een veehouderij met veel minder antibiotica mogelijk is. Zo is het gebruik van antibiotica in de Deense varkenshouderij in minder dan een jaar tijd met 25 procent gedaald", aldus Van Noppen en Eerlingen.

Ook in het Vlaams Parlement ijvert Vlaams Parlementslid Tine Eerlingen (N-VA) al jaren voor het correct gebruik van antibiotica in de veeteelt. "Een daling in het antibioticagebruik bij dieren is realiseerbaar door meer preventieve hygiënemaatregelen en een goed bedrijfsmanagement." Deze hygiënische maatregelen zijn vooral een kwestie van bedrijfsorganisatie. Ook een datacollectiesysteem om het beleid op te volgen en bij te sturen is onontbeerlijk. Data van enerzijds het gebruik van antibiotica per bedrijf en per dierenarts en anderzijds de aanwezigheid van resistente bacteriën zijn nodig. Op die manier kan je het gevoerde beleid evalueren en handhaven.

De N-VA kan zich vinden in de oproep van Herman Goossens om bindende doelstellingen te formuleren om een daling van antibioticagebruik te realiseren. Er zijn al proefprojecten met gunstige resultaten waarbij sprake is van een win-winsituatie: de sterfte daalt en de productiviteit stijgt. De N-VA pleit ervoor om die positieve elementen mee te nemen en om te zetten in concrete doelstellingen.