N-VA dient resolutie in over Belgische interventie tegen IS in Irak en Noordoost-Syrië

28 mei 2020, over deze onderwerpen: Syrië, Leger, Militaire operaties

Deze week nam Commissievoorzitter Defensie, Peter Buysrogge, het voortouw om de betrokkenheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers te garanderen bij de beslissing om vanaf oktober opnieuw F-16’s in te zetten boven Irak en Syrië. Zijn voorstel van resolutie werd vandaag in overweging genomen, waardoor de beslissingsprocedure volgende week kan starten. De Internationale coalitie rekent op onze deelname en de bondgenoten begonnen zich al zorgen te maken over het dralen van ons land.

Peter Buysrogge: “We stonden in 2014 mee aan de wieg van een coalitie van Westerse en Arabische landen die Irak ter hulp schoot, toen kolonnes van het kalifaat de poorten van Bagdad bereikten. Het was op grond van een resolutie van de Kamer dat we de roep voor hulp konden beantwoorden. Na de bloedige aanslagen van 22 maart breidden we de missie vanzelfsprekend uit naar Syrië om een definitief einde te maken aan de dreiging van IS. Ook dit werd via een resolutie door de Kamer goedgekeurd.”

Het kalifaat mag dan wel van haar territorium beroofd zijn, als organisatie is Daesh helaas nog niet verslagen. Ze ging ondergronds en met verfijnde guerrillatactieken blijft ze dood en vernieling zaaien. “We kennen de geschiedenis van IS en het patroon van haar activiteiten, het is zeer aannemelijk dat ze wachten op de juiste gunstige omstandigheden om uit haar as te herrijzen. De strijd lijkt voor sommigen misschien gestreden, maar om deze terroristen duurzaam te vernietigen moeten we ze nog even langer onder druk zetten. Noem het een soort nablussen”, aldus Buysrogge.

Interventies zijn kostelijk maar wegen niet op tegen de prijs van de vluchtelingenstromen en terreur in ons midden, mocht IS succesvol kunnen hergroeperen. Om de minderheidsregering het mandaat te geven is het belangrijk dat het parlement groen licht geeft om 4 van haar F-16’s vanaf 1 oktober 2020 voor de periode van 1 jaar in te zetten. Peter Buysrogge: “Hoewel ik de minister consulteerde bij de uitwerking van mijn initiatief, diende MR nog snel een gelijkaardig voorstel in. Merkwaardig, maar uiteindelijk is het het resultaat dat telt: een krachtig signaal dat wij Daesh geen kans op een toekomst zullen bieden.”