N-VA dient eigen voorstel verplichte inburgering in

17 februari 2016, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel, Onderwijs in Brussel

“De N-VA dient een eigen voorstel in om Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering in Brussel te verplichten”, reageert Brussels parlementslid Liesbet Dhaene op het voorstel van de oppositiepartij MR in het Brussels parlement. “Het klopt dat we niet kunnen wachten tot de Brusselse beleidsmakers eindelijk in actie schieten, maar het voorstel van de MR is ontoereikend op het vlak van sanctionering. Bovendien baseren ze zich niet op de reeds aanwezige infrastructuur en knowhow van Vlaanderen in Brussel.”

“Het voorstel van de MR gaat niet ver genoeg”, vervolgt Dhaene. “Zo sanctioneert de MR enkel als de nieuwkomer niet deelneemt aan de modules van het inburgeringstraject, maar wordt er aan de nieuwkomer niet gevraagd om bepaalde doelstellingen te bereiken. Er is ook geen sprake van een toeleidingstraject voor minderjarige nieuwkomers en anderstalige kleuters, wat in Vlaanderen – waar inburgering al meer dan tien jaar verplicht is - wél het geval is.”

“Bovendien is het onbegrijpelijk dat de MR geen beroep doet op het kader en de infrastructuur die Vlaanderen in Brussel heeft opgebouwd op het vlak van inburgering”, zegt Dhaene. Zo zou het Vlaamse BON (Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers), dat als enige speler in Brussel al gedurende meer dan tien jaar - op vrijwillige basis - volwaardige inburgeringstrajecten aan nieuwkomers aanbiedt, erkend moeten worden door Brussel. BON zou ook zijn inburgeringstraject volledig moeten aanpassen aan wat Brussel beslist. Dit ondanks het feit dat Vlaanderen – via BON – 5.400 inburgeringstrajecten in Brussel aanbiedt. De COCOF zou 4.000 inburgeringstrajecten voor zijn rekening nemen, maar het eerste onthaalbureau van de COCOF moet nog van start gaan.

“Inburgering is nog altijd niet verplicht in Brussel, de huidige meerderheid toont zich allesbehalve daadkrachtig. De N-VA staat voor een voorstel waarbij nieuwkomers niet enkel rechten maar ook plichten hebben en dat uitgaat van een samenwerking met Vlaanderen en de COCOF. Liever nog vandaag dan morgen”, besluit Dhaene.