N-VA brengt zelfregulering horecasector tot stand

24 mei 2011, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Horeca

Onder impuls van de N-VA is een autoregulering van de sectoren van de horeca tot stand gekomen. Het gaat om een intentieverklaring van de brouwers en drankhandelaars in overleg met de cafés en restaurants. In samenwerking met de sector werkt de N-VA nu verder aan een nog meer omvattend horecaplan. Daarin zal de N-VA ook pleiten voor oplossingen qua tewerkstelling, sociale reglementering  en een BTW-verlaging.

Algemeen wordt gevreesd dat het rookverbod in de horeca, dat op 1 juli van kracht gaat, zal leiden tot omzetverlies. Maar de horeca kent ook heel specifieke problemen, die de N-VA niet wilde oplossen via steekvlamwetgving. De N-VA koos resoluut voor zelfregulering.

Jan Van Esbroeck, Kamerlid van de N-VA heeft hard aan de kar getrokken: "Aan deze autoregulering is veel overleg met de sector voorafgegaan. De N-VA wilde waar mogelijk overhaast wetgevend werk vermijden, omdat anders ondernemers nog maar eens slachttoffer kunnen zijn van onbedoelde neveneffecten.  Hier hoefde ook geen extra wetgeving tot stand te komen, omdat alle partners het nut van de zelfregulering inzagen. Het plan is ook meteen implementeerbaar, vanaf 1 juli. Dit was zeer belangrijk voor alle sectoren. Zij zien immers dat na een veelbelovende start de werkgroep in de schoot van de regering geen vooruitgang maakt."

Heel concreet engageren de twee federaties FeBeD en de Belgische Brouwers zich om geen huurovereenkomsten met horeca uitbaters op te zeggen naar aanleiding van het niet halen van de contractuele volumeverplichtingen. Op deze wijze wordt toch een stukje van de onzekerheid en ongerustheid bij horeca-uitbaters al weggenomen. De twee federaties engageren zich om dit principe na te leven vanaf 1 juli 2011. Zij  zullen al hun leden hierover informeren.
 
Van Esbroeck: "Dit is een uitstekende zaak en een volgende stap naar een verdere professionalisering van de horeca. Iedereen heeft hier baat bij, niet in het minst ook de klant. Wij zullen ons in overleg met de sector en overheen de partijgrenzen blijven inzetten voor deze sector. Ik kan niet even bevlogen spreken over “gelaagde identiteit” als mijn voorzitter maar voor dat stukje horeca in mijn identiteit wil ik me maximaal inzetten."