N-VA blijft bij ECR-fractie in Europees Parlement

18 juni 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, N-VA

De partijraad van de N-VA, het hoogste politieke orgaan van de partij, besliste vanavond over de Europese fractie waar de partij zich deze legislatuur zal bij aansluiten. De partijraadsleden stemden voor een verlengd verblijf in de ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR , de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers waar de N-VA ook de vorige legislatuur lid van was.

De politieke fracties zijn een belangrijke factor in het Europees Parlement. Een erkende fractie – met minstens 25 parlementsleden uit minimaal 8 EU-lidstaten – krijgt de garantie op zetels in commissies en rapporteurschappen. Aangesloten parlementsleden krijgen ook meer spreektijd in het parlement. Europese fracties zijn niet zo gecentraliseerd en ideologisch samenhangend als in de nationale parlementen. De keuze voor een fractie is dus veeleer een politiek-technische beslissing.

“De ECR is een zeer verscheiden groep die haar leden de grootst mogelijke vrijheid expliciet garandeert: vrijheid van stemming en communicatie. Daardoor kunnen wij als N-VA onze eigen koers blijven varen en onze eigen politieke standpunten brengen”, aldus de partij. “Bovendien staat de N-VA in grote lijnen achter de basislijn van de ECR, met klemtonen zoals Subsidiariteit Principe dat stelt dat het laagst mogelijke niveau waarop een bestuur (nog) doeltreffend is, het meest geschikte niveau is om op te besturen. Daarom worden enkel de bevoegdheden die een lagere instantie niet of minder goed kan uitoefenen, aan een centrale of hogere instantie toegekend, en omgekeerd. De idee hierachter is dat politieke besluiten het best zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen en uitgevoerd. subsidiariteit , versterking en verdieping van de interne markt, effectieve, gecontroleerde migratie, transparantie van de EU-instellingen, behoud van de Trans-Atlantische defensiebanden en een duidelijke positie tussen de blinde Eurofiele en meest Eurosceptische fracties.”

Commissies
De N-VA krijgt zo ook zitting in de commissies van haar voorkeur: Geert Bourgeois zal in de commissie Buitenlandse Handel zetelen, niet onbelangrijk voor exportland Vlaanderen en met oog op de nakende brexit. Assita Kanko krijgt een zitje in de commissies Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Johan Van Overveldt ten slotte zal plaatsnemen in de commissie Economische en monetaire zaken.

Niet onbelangrijk is ook het feit dat Assita Kanko ondervoorzitter wordt van de ECR. Op die manier kan ze rechtstreeks waken over de lijnen van de fractie.