N-VA blij met premie verpleegkundigen

12 december 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Ziekenhuizen

Duizenden werknemers uit de federale gezondheidszorg krijgen een eenmalige premie van 210 euro bruto. De N-VA – die al jaren pleit voor betere werkomstandigheden voor verpleegkundigen – is blij maar hoopt dat er ook structurele verbeteringen voor de sector komen.

Kamerlid Yoleen Van Camp: “Dit is een hart onder de riem van het zorgpersoneel. Maar ook voor het personeel in de rusthuizen, dat hetzelfde werk verricht, moeten er middelen vrijgemaakt worden. Dergelijke voordelen zouden voor de hele sector mogelijk zijn, als de zorg in één ministerportefeuille zou zijn ondergebracht. Het deelstaatniveau is hiervoor het meest aangewezen, want dan kan het beleid op de regionale eigenheid afgestemd worden.”

Bovendien hoopt de partij dat het niet bij deze ene maatregel blijft. Voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen is een appeltje voor de dorst zeker welkom, maar het grootste probleem is niet de verloning, maar wel de werkdruk. De N-VA vraagt daarom al jaren dat de normbestaffing wordt aangepast. De bal ligt daarvoor in het kamp van minister Vandeurzen.

Daarnaast snakken ook de zelfstandige thuisverpleegkundigen naar opwaardering. Zij lijken uit de boot te vallen, terwijl zij net het meeste nood hebben aan een betere verloning. Zo krijgen thuisverpleegkundigen voor een inspuiting bijvoorbeeld maar een 5-tal euro, wat niet eens de kosten voor materiaal en verplaatsing dekt. Hopelijk wordt ook hier snel werk van gemaakt.