N-VA bedankt andere partijen voor steun MSA-resolutie

3 april 2014, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

Vanmiddag neemt de plenaire vergadering van de Kamer een resolutie aan die de federale regering vraagt om meer aandacht en middelen te besteden aan de zeldzame ongeneeslijke ziekte MSA (Multiple of Meervoudig systeem atrofie). Het voorstel van resolutie werd ingediend door N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen, zelf MSA-patiënt.

MSA werd tot voor kort als een zeldzame neurologische aandoening beschouwd. Recent onderzoek suggereert dat MSA ongeveer 5 op 100.000 mensen treft. “Gelukkig wordt de ziekte de laatste tijd sneller gediagnosticeerd”, aldus Van Noppen.

Moeilijke diagnose

De aangenomen resolutie vraagt niet alleen om middelen vrij te maken voor het onderzoek naar de oorzaak, de ontwikkeling en de behandeling van MSA en andere Parkinson-plus-aandoeningen. Ze pleit er ook voor om dat te doen binnen een multidisciplinair kader en bijvoorbeeld referentiecentra op te richten die alle expertise bundelen. 

“De complexe aard van de ziekte maakt dat noodzakelijk”, verduidelijkt Van Noppen. “De verwantschap met parkinsonisme maakt de diagnose nog steeds niet eenvoudig. Die valt vaak ook pas geruime tijd na het optreden van de eerste ziekteverschijnselen, wanneer de ziekte al in een vergevorderd stadium zit. Die verwantschap maakt dat vaak ook dezelfde medicatie wordt toegediend als bij Parkinson, waardoor in veel gevallen de symptomen echter nog toenemen.”

3 oktober MSA-dag

Ten slotte pleit de resolutie ook ervoor om 3 oktober als MSA-dag te erkennen (Wereld MSA-Dag) en initiatieven te ontplooien om de kennis en het bewustzijn over de ziekte bij de bredere bevolking te vergroten.

Flor Van Noppen reageert tevreden dat zijn resolutie wordt aangenomen: “Uit eigen ervaring weet ik hoe ernstig MSA je levenskwaliteit bedreigt. In naam van de voltallige N-VA-Kamerfractie wil ik de andere partijen dan ook uitdrukkelijk danken voor hun steun aan dit initiatief.”