Muyters vereenvoudigt steun aan kmo’s

22 juli 2015, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen

Minister van Economie Philippe Muyters kreeg vrijdag de steun van de Vlaamse Regering voor de vereenvoudiging van de kmo-portefeuille en de lancering van een kmo-groeisubsidie. De kmo-portefeuille wordt een eenvoudig en laagdrempelig instrument voor brede professionalisering, terwijl groeibedrijven een nieuw transparant ondersteuningsinstrument krijgen.

Een van de basislijnen van het Vlaams regeerakkoord is het opnieuw aanzwengelen van het bedrijfsleven. Stuk voor stuk schakelt Vlaams minister van Economie Philippe Muyters zijn instrumenten in binnen dezelfde visie: laagdrempelig, vraaggericht en transparant. “Ondernemers verwachten maar één ding van een overheid, namelijk dat ze het hen zo gemakkelijk mogelijk maakt om te ondernemen. Ik wil drempels maximaal verlagen om ondernemerschap alle kansen te geven. Steun vanuit de overheid moet eenvoudig en duidelijk zijn en moet vooral rekening houden met wat de bedrijven echt nodig hebben in de fase van hun ontwikkeling”, zegt minister Muyters.

De Vlaamse overheid heeft met de kmo-portefeuille een succesvol en geapprecieerd instrument in huis om ondernemingen te ondersteunen in hun zoektocht naar advies en coaching. Maar door de jaren heen werden steeds meer onderdeeltjes onder de kmo-portefeuille ondergebracht, waardoor het instrument zijn grootste sterkte -laagdrempeligheid en transparantie- aan het verliezen was. Minister Muyters: “Bij mijn gesprekken met het bedrijfsleven kwam de appreciatie voor de kmo-portefeuille steeds terug, maar klonk ook vaker en vaker dat de verschillende pijlers en plafonds het geheel onoverzichtelijk aan het maken waren. Steun voor bedrijven kan grosso modo in twee categorieën opgedeeld worden. Je hebt bedrijven die binnen hun bedrijf willen werken aan de kwaliteit. Dat kan gaan van HR-advies over marktonderzoek tot opleidingen voor het personeel. En daarnaast heb je bedrijven die een volgende grote stap in hun ontwikkeling willen zetten door innovatie, internationalisatie of transformatie. Beide vragen een andere aanpak door de overheid.”

De vereenvoudigde kmo-portefeuille wordt een generiek instrument voor alle kmo’s om opleiding en advies in te winnen. In tegenstelling tot vroeger is de steun daarvoor niet meer inhoudelijk opgedeeld. De kmo’s beslissen met andere woorden voortaan zelf wat ze in het bedrijf nodig hebben om de kwaliteit van de werking op te krikken. Het steunpercentage voor opleiding en advies voor kleine ondernemingen is 40 procent, met een steunplafond van 10.000 euro per jaar. Voor middelgrote ondernemingen wordt het steunpercentage 30 procent met een maximum van 15.000 euro. Het systeem wordt ook administratief vereenvoudigd: er is geen voorafgaandelijk fiat van de overheid nodig. Een kmo koopt advies of opleiding, dient zijn steunaanvraag (elektronisch) in en krijgt de steun gestort.

Daarnaast komt er een kmo-groeisubsidie. Die richt zich op bedrijven met groeiplannen. Dat kan zijn door te innoveren, de internationale activiteiten uit te breiden of door het bedrijf te transformeren met nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen dat doen door extern kennis aan te kopen, of door kennis intern te verankeren door een aanwerving. Omdat het risico groter is, steunt de overheid daar 50 procent van de kost, met een maximum van 25.000 euro voor extern advies en 25.000 euro voor een aanwerving (1jaar). Ook deze procedure blijft laagdrempelig, maar vraagt wel een evaluatiemoment door het agentschap.

Kmo-portefeuille schematisch:

  opleiding advies
Ko's 40% - max 10 000 euro
Mo's 30% - max 15 000 euro

 
Kmo-groeisubsidie schematisch:

  steun groei door innovatie, internationalisering of transformatie
aankopen externe kennis 50% - max 25 000 euro
verankering kennis bij aanwerving 50% - max 25 000 euro

 
“Met deze hervorming krijgt de kmo-portefeuille haar oorspronkelijke kracht terug”, zegt minister Muyters. “We maken een eenvoudig en makkelijk toegankelijk instrument en we geven de ondernemers zelf de ruimte om te kiezen waar op in te zetten. De Vlaamse Regering geeft hiermee een boost aan het ondernemerschap in Vlaanderen.”