Multifunctionele centra komen (te) langzaam uit lockdown

5 juni 2020, over deze onderwerpen: Welzijn, Personen met een beperking, Coronacrisis

De veiligheidsraad besliste opnieuw over heel wat versoepelingen. Maar enkele groepen worden nog steeds niet gehoord of gezien in deze exitstrategie, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet. “Zoals de personen met een beperking en hun families. Het is dan ook tijd om de multifunctionele centra in veiligheid opnieuw te laten opstarten.”

In de multifunctionele centra (MFC) worden kinderen met een beperking opgevangen. Zij zijn erg belangrijk voor de kinderen met een beperking: ze geven structuur aan de dag. En toch starten zij slechts met mondjesmaat op. Vele kinderen met een beperking moeten hun MFC nu reeds tien weken missen. De therapieën zijn weggevallen en ouders zien hun kinderen achteruitgaan, ook al doen ze erg veel moeite. Ouders zijn nu kinesist, logopedist, verzorgende, verpleegkundige … én ouder. Deze ouders zitten met de handen in het haar. Ze zijn aan het eind van hun Latijn. “Daarom is het belangrijk om de MFC’s opnieuw te laten opstarten in alle veiligheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet. Zij interpelleerde deze week minister van Welzijn Beke. Tine van der vloet pleit voor:

  • Meer uniformiteit in de sector. Nu beslist elke voorziening anders en dit zorgt voor veel onduidelijkheid bij de gezinnen en kinderen.
  • Een draaiboek met duidelijke richtlijnen voor de opvang tijdens de vakantiemaanden. “Ouders moeten weten waar ze terecht kunnen zodat zij de vakantiemaanden kunnen plannen. Maar ook voorzieningen moeten zich kunnen organiseren wat betreft personeel”, aldus van der Vloet.
  • Vertegenwoordiging van gebruikers ook vertegenwoordigd in de Taskforce COVID-19 Zorg. “Nu zijn dit enkel de voorzieningen en wordt er over de hoofden van de gebruikers heen beslist.”
  • Meer therapieën die ouders thuis kunnen toepassen.

Minister Beke antwoordde in het parlement dat hij tegen 15 juni van de MFC’s een rapport met een doorstartregeling wil om te weten wanneer en hoe de centra zijn opgestart. “Hij steunde ook mijn voorstel om de therapeuten van de MFC’s meer te laten ondersteunen in de thuissituaties”, aldus van der Vloet.

“Het is duidelijk dat er meer perspectief nodig is voor personen met een beperking” zegt Tine van der Vloet. “Dit moet vertaald worden in een heldere en duidelijke communicatie. We kunnen niet doof blijven voor de noodkreten van ouders, familieleden en de personen met een beperking zelf”, vervolgt het Vlaams Parlementslid.