Moedige keuzes bereiden de toekomst voor

Het Vlaams Parlement kwam helemaal tot leven bij het debat over de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider, beklemtoonde de moeilijke budgettaire situatie. Hij prees deze regering die erin slaagt een begroting in evenwicht te presenteren en daardoor de toekomstige generaties niet met bijkomende schulden opzadelt maar middelen vrijwaart voor investeringen.

Met deze Septemberverklaring slaagt deze regering erin drie ambities te verzoenen:

  • een begroting in evenwicht
  • het versterken van onze economie
  • investeren voor de gemeenschap en in de gemeenschap

En dat terwijl die ambities bemoeilijkt worden door:

  • de economische crisis die langer blijft aanhouden dan verwacht
  • de budgettaire gevolgen van de zesde staatshervorming voor Vlaanderen
  • de nieuwe Europese begrotingsregels die investeringen moeilijker maken

Diependaele: “De Vlaming is op zoek naar rechtlijnige politici en wil vertrouwen schenken aan leiders die niet kiezen voor gemakkelijke antwoorden, maar voor eerlijke antwoorden. Een begroting in evenwicht is de vuurtoren die ons leidt. Het evenwicht behoedt ons van de klippen van overheidstekorten, oplopende schulden en het afschuiven van onze lasten op de volgende generaties.”

Iedereen begrijpt dat de schulden van vandaag de belastingen van morgen zijn en een hypotheek leggen op de verdere economische en sociale ontwikkeling. Vandaar de aangekondigde besparingen, want niemand bespaart graag. Maar de overheid bespaart in eerste instantie bij zichzelf.

Deze besparingen gebeuren uiteraard met een visie, stelt Diependaele vast. “Op korte termijn én op lange termijn. Niet alleen verminderen we de belastingen voor de komende generaties, bovendien creëert deze regering beleidsruimte. Reeds in 2015 zal de regering bijkomend investeren in Welzijn, in Innovatie, in scholenbouw - en de komende jaren zal er steeds meer worden geïnvesteerd. Deze meerderheid laat niemand achter en sluit niemand uit. Telkens vanuit een filosofie van rechten en plichten. Van vrijheid in verantwoordelijkheid.”

Fractieleider Diependaele besluit: “De minister-president blikte maandag terug op onze maatschappij vanaf 1914. Nu reeds willen we er voor zorgen dat de volgende minister-president in 2024 en 2034 zal kunnen zeggen dat Vlaanderen op dat moment sterker staat dan in 2014. Deze regering zet daartoe de eerste stappen.”