Minister van Wonen Matthias Diependaele lanceert tijdelijke subsidie voor gemeenten die bewoners herhuisvesten

28 april 2020, over deze onderwerpen: Veiligheid, Coronacrisis

Als een woning onveilig of ongezond is, bijvoorbeeld door ernstige stabiliteitsproblemen, een brand, gevaar op CO-vergiftiging of omdat er veel teveel bewoners in wonen, neemt de burgemeester een besluit tot onbewoonbaarverklaring of overbewoondverklaring. In dat geval moet hij de bewoners snel herhuisvesten, zodat ze geen gevaar meer lopen. De coronamaatregelen maken het heel moeilijk om snel geschikte woningen te vinden. De maatregelen zullen weliswaar de komende weken en maanden geleidelijk aan versoepelen, toch zullen ze nog enige tijd het organiseren van herhuisvesting bemoeilijken.

“Daarom geven we tijdelijk een subsidie van maximaal 2.500 euro aan gemeenten die tijdens de periode van coronamaatregelen besluiten tot onbewoonbaar- of overbewoondverklaring nemen en als gevolg daarvan herhuisvesting moeten organiseren”, aldus Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. “Er is één subsidie mogelijk per zelfstandige woning of kamer die onbewoonbaar of overbewoond is verklaard tussen 20 maart en 17 juli 2020.”

De voorwaarde is wel dat de herhuisvesting gebeurt binnen anderhalve maand na de onbewoonbaarheids- of overbewoondverklaring. Als de gemeente minder kosten maakte bij de herhuisvesting dan 2.500 euro, dan is de subsidie beperkt tot het totaal van de gemaakte kosten. Minister Diependaele: “We bekijken dit ruim: zowel personeelskosten, vervoerskosten, installatiekosten als verblijfskosten gemaakte door de gemeente of het OCMW komen in aanmerking.”