Minister-president Vervoort heeft gelogen en Brussels burgemeester Close is onbekwaam

11 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Coronacrisis

“Vandaag hebben wij een nieuw dieptepunt bereikt. Onze Brusselse regering bestaat uit een liegende minister-president en regeringsleden die de coronamaatregelen (die ze zelf afspreken) niet naleven. Welk vertrouwen kunnen wij nu nog hebben in onze politieke ‘leiders’? Hoe moet dit nu verder?”, vraagt Brussels N-VA-fractievoorzitter Cieltje Van Achter zich af.

Uit het antwoord van premier Wilmès in de Kamer blijkt dat minister-president Vervoort dinsdag het Brussels parlement heeft voorgelogen, nu blijkt dat tijdens de Nationale Veiligheidsraad wel degelijk gezegd is dat elke grote bijeenkomst zou indruisen tegen de corona-maatregelen. De manifestatie van afgelopen zondag, hoe nobel het opzet ook was, had moeten verboden worden. Minister-president Vervoort heeft vorige dinsdag in het parlement resoluut gezegd dat de Nationale Veiligheidsraad vond dat de betoging niet moest verboden worden. Een manifeste leugen dus.

“Ik deel de vraag van federaal collega Peter De Roover. Gaan minister-president Vervoort en de heer Close de eer aan zichzelf houden? Dit is er vér over. Ook burgemeester Close blijkt onbekwaam. Ondanks de duidelijke taal van premier Wilmès vorige week, heeft hij deze betoging totaal verkeerd aangepakt”, zegt Brussels parlementslid en Brussels gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre.

“Ik hoop van ganser harte dat de cijfers in de ziekenhuizen gunstig blijven evolueren volgende week, anders hebben Vervoort en Close heel wat uit te leggen. Je kan namelijk niet enerzijds applaudisseren voor het zorgpersoneel en anderzijds zeer grote gezondheidsrisico’s nemen door manifestaties toe te laten. Maar hoe de minister-president het vertrouwen opnieuw zal kunnen herstellen, is hoogst onduidelijk. Dat er een bijzonder corona-commissie moet komen om alle verantwoordelijkheden bloot te leggen, is nu wel duidelijk”, besluit Cieltje Van Achter.